Діяльність Центрального інституту післядипломної освіти

Діяльність Центрального інституту післядипломної освіти (ЦІПО) як структурного підрозділу ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України спрямована на реалізацію державної політики в сфері вищої, післядипломної педагогічної освіти через освітню, наукову та науково-методичну роботу.

Основні напрями діяльності ЦІПО:

  • післядипломна підготовка, підвищення кваліфікації, стажування керівних, педагогічних і науково-педагогічних кадрів галузі освіти, державних службовців за державним замовленням і договірними зобов'язаннями;
  • науково-дослідна робота з проблем розвитку післядипломної педагогічної освіти та ін.;
  • навчальне та науково-методичне забезпечення післядипломної педагогічної освіти керівних, педагогічних і науково-педагогічних кадрів  освіти, державних службовців та координація наукової, науково-методичної роботи закладів, установ післядипломної освіти;
  • інформаційне забезпечення установ і закладів освіти України з метою створення єдиного освітнього простору, поширення передових педагогічних технологій;
  • проведення експертної оцінки поданих на ліцензування й акредитацію матеріалів закладів освіти різних форм власності;
  • міжнародне співробітництво та зовнішньоекономічна діяльність у галузі післядипломної освіти з науковими установами та закладами освіти зарубіжних країн на основі прямих зв'язків, створення спільних освітньо-наукових, науково-методичних центрів й інших підрозділів.