КАФЕДРА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ

Шановні освітяни!

Кафедра державної служби та менеджменту освіти вітає вас на сторінці нашої кафедри і запрошує до творчої плідної співпраці!

Кафедра державної служби та менеджменту освіти створена 1 жовтня 2015 року.

Завідувач кафедри – доктор наук з державного управління, професор Ніна Григорівна Діденко

На кафедрі працюють 3 доктори наук, 11 кандидатів наук, 4 старших викладачів, 3 доктори наук мають вчене звання «професор».

У складі кафедри створені предметно-методичні комісії з державної служби, дошкільної, загальної середньої та професійно-технічної освіти. 

КЛЮЧОВІ ЦІННОСТІ КАФЕДРИ:

Професіоналізм.

Ми прагнемо найвищої якості у підготовці ефективних, успішних державних службовців, підвищенні кваліфікації керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників освітньої галузі, отримання високих наукових результатів, висококваліфікованої діяльності адміністративного та професорсько-викладацького складу.

Відповідальність.

Ми будуємо свою діяльність на основі сумлінного виконання своїх обов’язків та дотримання корпоративних норм.

Креативність.

Ми прагнемо до реалізації творчого потенціалу магістрів, слухачів і викладачів, розвитку інтелектуальних, духовних здібностей кожного суб’єкта освітнього процесу.

Інноваційність.

Ми підтримуємо і впроваджуємо інновації в освіті – у змісті, методах, прийомах і формах освітньої діяльності (методиках, технологіях), у змісті та формах організації управління освітньою системою, що суттєво підвищує якість, ефективність та результативність освітнього процесу. 

 

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ
абітурієнтів на базі базової вищої освіти
(будь-якої спеціальності)
за освітньо-професійною програмою підготовки
магістрів (заочна форма)
галузь знань 07  «Управління та адміністрування»
спеціальність 074 «Публічне управління та адміністрування»
спеціалізації «Адміністративний менеджмент», «Державна служба»
Термін навчання – 1 рік, 10 місяців  (заочна форма)
диплом магістра державного зразка
з присвоєнням кваліфікації «Магістр з публічного управління»

 

Потреба в фахівцях нової формації державних службовців зумовлена необхідністю модернізації публічного управління та адміністрування, створення ефективної управлінської структури та кадрового резерву органів публічної влади в Україні.

Навчальний процес у магістратурі спрямований на підготовку конкурентоспроможних фахівців, здатних ефективно управляти в сучасних умовах, бути лідерами у професійному та громадському житті на рівні міжнародних та європейських стандартів.

То ж метою магістерської програми є  підготовка фахівців для роботи у сфері публічного управління та адміністрування, зокрема − в системі державного управління та місцевого самоврядування, які здатні здійснювати аналіз державної політики на загальнодержавному, галузевому і регіональному рівнях, готувати пропозиції стосовно її формування, у тому числі розроблення та проведення експертизи проектів, програм, концепцій, стратегій, проектів законів та інших нормативно-правових актів, проектів міжнародних договорів; забезпечувати  реалізацію державної політики, виконання загальнодержавних, галузевих і регіональних програм, надання доступних і якісних адміністративних послуг; здійснювати державний нагляд та контроль за дотриманням законодавства, управлінням державними фінансовими ресурсами, майном та забезпечувати контроль за їх використанням; управляти персоналом публічних органів влади; реалізовувати інші повноваження публічних органів, визначені законодавством.

Професійні перспективи для випускників магістратури: магістр зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» може працювати в системі державного управління та місцевого самоврядування, громадських та політичних організаціях; за умов набуття відповідного досвіду, може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності як фінансово-економічна, зовнішньоекономічна.

Випускники можуть обіймати посади законодавців, державних службовців, посадових осіб місцевих органів влади, керівників підприємств, установ та організацій та їх заступників, викладачів університетів та інших вищих навчальних закладів, наукових співробітників, професіоналів у сфері управління проектами та програмами, помічників, посадових осіб профспілок, громадських організацій в соціально-культурній сфері, в органах  судової влади, апараті  місцевих органів державної влади, бути керівниками підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання, підрозділів в галузі охорони здоров'я,  у сфері культури, відпочинку та спорту, підприємств, установ та організацій.

Успішне навчання в магістратурі дає можливість скласти кандидатський мінімум та продовжити навчання в аспірантурі. З 2016 року на кафедрі державної служби та менеджменту освіти відкрита аспірантура з публічного управління та адміністрування.

Прийом документів:             І етап − 11.07.16 р.-25.07.16 р.

                                                 ІІ етап − 25.10.16 р.-08.11.16 р.

 Вступні випробування: співбесіда з питань державного управління; іноземна мова; економіка, правознавство (тестування).

                                                 І етап −  26.07.16 р.-30.07.16 р.

                                                 ІІ етап − 09.11.16 р.-15.11.16 р.

Оприлюднення рейтингового списку:

                                                  І етап −   не пізніше 1 серпня 2016 р.

                                                  ІІ етап −   не пізніше 17 листопада 2016 р.

Дата зарахування:  

                                                  І етап −    не пізніше 12 серпня 2016 р.

                                                   ІІ етап −   не пізніше 21 листопада 2016 р.

Для вступу подаються:

  • заява (встановленої форми);
  • копія трудової книжки;
  • документ про освіту;
  • додаток до документа про освіту (з оцінками);
  • копія паспорту;
  • копія ідентифікаційного коду;
  • 6 фотокарток (розміром 3х4);
  • 6 конвертів (з марками);
  • папка для паперів та швидкозшивач;
  • 8 файлів.

За докладнішою  інформацією можна звернутися за адресою:

04053  м. Київ,  вул. Cічових стрільців (Артема), 52-а, 
ІІІ корпус, I поверх, ауд.4.6.2
станція метро "Лук'янівська"
Їхати тролейбусами  №№ 16, 18 до зупинки «вул.Полтавська»

З питань вступу на навчання звертатися за телефонами:
(044) 481-38-44; 484-34-98

Сайт кафедри: http://umo.edu.ua/institutes/cippo/struktura/kafedra-dergavn-slugby/o-kafedry