Кафедра публічного управління та менеджменту освіти

Шановні освітяни!

Кафедра публічного управління та менеджменту освіти вітає вас на сторінці нашої кафедри і запрошує до творчої плідної співпраці!

Кафедра публічного управління та менеджменту освіти створена 1 жовтня 2015 року.

На кафедрі працюють 3 доктори наук, 11 кандидатів наук, 4 старших викладачів, 3 доктори наук мають вчене звання «професор».

У складі кафедри створені предметно-методичні комісії з державної служби, дошкільної, загальної середньої та професійно-технічної освіти. 

КЛЮЧОВІ ЦІННОСТІ КАФЕДРИ:

Професіоналізм.

Ми прагнемо найвищої якості у підготовці ефективних, успішних державних службовців, підвищенні кваліфікації керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників освітньої галузі, отримання високих наукових результатів, висококваліфікованої діяльності адміністративного та професорсько-викладацького складу.

Відповідальність.

Ми будуємо свою діяльність на основі сумлінного виконання своїх обов’язків та дотримання корпоративних норм.

Креативність.

Ми прагнемо до реалізації творчого потенціалу магістрів, слухачів і викладачів, розвитку інтелектуальних, духовних здібностей кожного суб’єкта освітнього процесу.

Інноваційність.

Ми підтримуємо і впроваджуємо інновації в освіті – у змісті, методах, прийомах і формах освітньої діяльності (методиках, технологіях), у змісті та формах організації управління освітньою системою, що суттєво підвищує якість, ефективність та результативність освітнього процесу. 

 

 

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ
абітурієнтів на базі вищої освіти
за освітньо-професійною програмою підготовки
магістрів (заочна форма)
галузі знань  28 «Публічне управління та адміністрування»,
спеціальність 281  «Публічне управління та адміністрування»
за кошти державного бюджету, фізичних та юридичних осіб

Термін навчання – 2 роки 6 місяців
з присвоєнням кваліфікації «Магістр з публічного управління та адміністрування» 

 

Потреба в фахівцях нової формації державних службовців зумовлена необхідністю модернізації публічного управління та адміністрування, створення ефективної управлінської структури та кадрового резерву органів публічної влади в Україні.

Навчальний процес у магістратурі спрямований на підготовку конкурентоспроможних фахівців, здатних ефективно управляти в сучасних умовах, бути лідерами у професійному та громадському житті на рівні міжнародних та європейських стандартів.

Метою магістерської програми є  підготовка фахівців для роботи у сфері публічного управління та адміністрування, зокрема − в системі державного управління та місцевого самоврядування, які здатні:

 • здійснювати аналіз державної політики на загальнодержавному, галузевому і регіональному рівнях, готувати пропозиції стосовно її формування, у тому числі розроблення та проведення експертизи проектів, програм, концепцій, стратегій, проектів законів та інших нормативно-правових актів, проектів міжнародних договорів;
 • забезпечувати  реалізацію державної політики, виконання загальнодержавних, галузевих і регіональних програм, надання доступних і якісних адміністративних послуг;
 • здійснювати державний нагляд та контроль за дотриманням законодавства, управлінням державними фінансовими ресурсами, майном та забезпечувати контроль за їх використанням;
 • управляти персоналом публічних органів влади;
 • реалізовувати інші повноваження публічних органів, визначені законодавством.

Професійні перспективи для випускників магістратури:

магістр зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» може працювати в системі державного управління та місцевого самоврядування, громадських та політичних організаціях;

за умов набуття відповідного досвіду, може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності як фінансово-економічна, зовнішньоекономічна та інші.

Випускники можуть обіймати посади законодавців, державних службовців, посадових осіб місцевих органів влади, керівників підприємств, установ та організацій та їх заступників, викладачів вищих навчальних закладів, наукових співробітників, фахівців бути керівниками у сфері освіти.

Успішне навчання в магістратурі дає можливість скласти кандидатський мінімум та продовжити навчання в аспірантурі. З 2016 року на кафедрі державної служби та менеджменту освіти відкрита аспірантура з публічного управління та адміністрування.

Прийом документів:    12 липня 2017 року (9:00) - 24 липня 2017 року (18:00)

Вступні випробування: співбесіда з питань державного управління; іноземна мова, економіка, правознавство (тестування): 24 - 28 липня 2017 року

Дата зарахування:  25 серпня 2017 року

Для вступу подаються:

 • заява (встановленої форми);
 • копія трудової книжки;
 • копія документа про освіту;
 • копія додатку до документа про освіту (з оцінками);
 • копія паспорту;
 • копія ідентифікаційного коду;
 • копія військового квитка (для військовозобов’язаних)
 • 6 фотокарток (розміром 3х4);
 • 6 конвертів (з марками);
 • папка для паперів та швидкозшивач;
 • 8 файлів.

Під час подання документів мати при собі оригінали паспорту, військового квитка (для військовозобов’язаних), документа про освіту та додатку до нього.

За докладнішою  інформацією можна звернутися за адресою:
04053  м. Київ,  вул. Cічових стрільців (Артема), 52-а, 
ІІІ корпус, I поверх, к.1.1
Їхати:
від  станції метро "Лук'янівська" тролейбусами  №№ 16, 18 до зупинки «вул. Полтавська»
З питань вступу на навчання звертатися за телефонами:
(044) 481-38-44; 484-34-98
Сайт кафедри: http://umo.edu.ua/institutes/cippo/struktura/kafedra-dergavn-slugby/o-kafedry