Навчальний відділ Центрального інституту післядипломної освіти

Навчальний відділ Центрального інституту післядипломної освіти організовує свою роботу на основі багаторічного успішного досвіду забезпечення підвищення кваліфікації керівних, педагогічних та науково-педагогічних кадрів освіти.

У структурі Інституту відділ існує з часу утворення ЦІПО НАПН України (1999 рік).

Навчальний відділ здійснює функції планування, організації освітнього процесу відповідно до затверджених навчальних планів, програм, напрямів підвищення кваліфікації та інших навчально-методичних матеріалів.

Відділ активно упроваджує новітні форми, способи і методи організації освітнього процесу в Інституті. Спільно з кафедрами розробляє конструктивні шляхи надання практичним менеджерам освіти можливість удосконалити професійні компетенції за актуальними навчальними курсами, програмами. У контексті сучасних вимог до післядипломної педагогічної освіти працівники відділу створюють умови для диференціації та індивідуалізації освіти.

Для участі в освітньому процесі залучаються провідні фахівці департаментів МОН України, вчені НАПН України, фахівці Інституту модернізації змісту освіти МОН України і Національної агенції з питань державної служби України, провідні фахівці закладів вищої освіти

З питань розвитку єдиного європейського простору вищої освіти відділ співпрацює з громадськими освітніми організацями, зокрема зі Спілкою ректорів вищих навчальних закладів України, Радою директорів ВНЗ І ­- ІІ рівнів акредитації.

У межах навчальних занять відділ проводить «круглі столи», організовує зустрічі з представниками інших громадських освітянських організацій (Рада директорів загальноосвітніх навчальних закладів, Всеукраїнська асоціація ліцеїв та гімназій), педагогами-новаторами, вітчизняними та міжнародними культурно-освітніми організаціями та ін.