Наукова діяльність ЦІПО

Наукова діяльність у Центральному інституті післядипломної освіти (ЦІПО) здійснюється з метою дослідження проблем розвитку післядипломної освіти, шляхів оптимізації освітнього процесу та покращення якості підготовки й підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників освіти, державних службовців та запровадження результатів дослідження в практику.

Основними завданнями наукової діяльності в ЦІПО є:

  • організація проєктної діяльності для вирішення актуальних проблем модернізації післядипломної педагогічної освіти, теорії та практики управління освітою тощо;
  • розроблення питань методології освітньої інноватики, андрагогіки, педагогічного й освітнього менеджменту та лідерства, неперервної післядипломної освіти;
  • розроблення, апробація та експертиза нових освітніх технологій, моделей управління, змісту підвищення кваліфікації слухачів, сприяння їх упровадженню в діяльність закладів післядипломної освіти;
  • розроблення, наукова експертиза та апробація навчальних і науково-методичних посібників, підручників для системи післядипломної педагогічної освіти;
  • проведення на основі міжнародного співробітництва спільних фундаментальних і прикладних досліджень у галузі післядипломної освіти; популяризація та взаємний обмін результатами науково-дослідницької роботи партнерів.

 

Тематика наукових досліджень

Кафедри спрямовують науковий пошук на розроблення окремих аспектів у межах загальної теми дослідження ЦІПО «Теоретичні і методичні основи трансформації професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти».

Також кафедри ЦІПО провадять локальні наукові дослідження за такими темами.

 1. «Психологічні чинники суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій» (2017–2020 рр.) кафедра психології управління.

 2. «Наукові засади управління якістю вищої освіти у контексті Закону України «Про вищу освіту» (2016 – 2019 рр.) кафедра професійної і вищої освіти.

3.  «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» (2017 – 2019 рр.) кафедра філософії і освіти дорослих.

4.  «Науково-методичні засади підвищення ефективності державного управління неперервною освітою в умовах суспільної трансформації в Україні» (2015 – 2020 рр.) кафедра менеджменту освіти і права.

5. «Теоретико-методологічні основи впровадження технологій змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти» (2017 – 2019 рр.) кафедра відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій.