Наукова діяльність ЦІПО

Наукова діяльність у Центральному інституті післядипломної освіти (ЦІПО) здійснюється з метою розроблення проблем розвитку післядипломної педагогічної освіти, шляхів оптимізації освітнього процесу та покращення якості підготовки й підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних кадрів освіти, державних службовців.

Основними завданнями наукової діяльності в ЦІПО є:

  • організація проектної діяльності для вирішення актуальних проблем модернізації післядипломної педагогічної освіти, теорії та практики управління освітою тощо;
  • розроблення питань методології освітньої інноватики, андрагогіки, педагогічного й освітнього менеджменту, неперервної післядипломної освіти;
  • розробка, апробація та експертиза нових освітніх технологій, моделей управління, змісту підвищення кваліфікації слухачів, сприяння їх упровадженню в діяльність закладів післядипломної освіти;
  • розробка, наукова експертиза та апробація навчальних і науково-методичних посібників, підручників для системи післядипломної педагогічної освіти;
  • координація наукових досліджень закладів ППО з проблем модернізації системи післядипломної педагогічної освіти в умовах соціальних трансформацій;
  • проведення на основі міжнародного співробітництва спільних фундаментальних і прикладних досліджень у галузі післядипломної освіти; популяризація та взаємний обмін результатами науково-дослідницької роботи партнерів.

Наукова діяльність сконцентрована на кафедрах і здійснюється відповідно до специфіки профілю курсової підготовки керівних, педагогічних і науково-педагогічних кадрів освіти, державних службовців.

Тематика наукових досліджень

Кафедри спрямовують науковий пошук на розроблення окремих аспектів у межах загальної теми дослідження ЦІПО «Модернізація системи післядипломної педагогічної освіти в умовах соціальних трансформацій».

 1. «Психологічне забезпечення діяльності освітніх організацій в умовах соціальних трансформацій» (2012–2016 рр.) кафедра психології управління

 2. «Наукові засади управління якістю вищої освіти у контексті Закону України «Про вищу освіту» (2016 – 2018 рр.) кафедра університетської  освіти і права

3.  «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» (2016 – 2018 рр.) кафедра філософії і освіти дорослих

4.  «Науково-методичні засади підвищення ефективності державного управління неперервною освітою в умовах суспільної трансформації в Україні» (2015 – 2020 рр.) кафедра державної служби та менеджменту освіти

5. «Теоретико-методологічні основи впровадження дистанційного навчання у систему підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти» (2014 – 2016 рр.) кафедра відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій

Наукові школи

Наукова школа Олени Іванівни БОНДАРЧУК