Мета і завдання кафедри

Мета:

Науково-методичне забезпечення  розвитку  освіти дорослих

Завдання:

  • Теоретичне обґрунтування освіти дорослих, сутності та структури післядипломної педагогічної освіти
  • Обґрунтування та апробування особливостей навчання дорослих на основі андрагогічної моделі
  • Розкриття основних напрямів, змісту діяльності закладів післядипломної освіти та методичних установ освіти з підвищення фахового рівня педагогічних працівників
  • Стимулювання самоосвіти та саморозвитку педагогічних працівників
  • Нормативно-правове забезпечення діяльності навчальних закладів і установ освіти