Матеріали діяльності кафедри

 

Напрями та категорії слухачів кафедри: керівні, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів ППО; керівники, педагогічні працівники закладів позашкільної освіти; науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої освіти; працівники методичних служб (ЦПРПП); тематичні курси.

Тематичні курси кафедри філософії і освіти дорослих у 2024 році

1. Майстерність наставництва: впровадження технологій тьюторства у заклади вищої освіти (доц. Просіна О. В.)

2. Ключ до успіху: розвиток гнучкості та лідерських якостей через Softskills в освітньому процесі (доц. Просіна О. В.)

3. Дизайн мислення та медіаграмотність: інноваційні підходи до навчання в умовах війни та поствоєнний період (доц. Просіна О. В.)

4. Проєктування сучасного уроку: теорія та практика (на базі Коростенського ЦПРПП Житомирської області) (доц. Скрипник М.І.)

5. Наука про навчання в електронну еру (на базі Новогуйвинського ліцею імені Сергія Процика Житомирського району Житомирської області) (доц. Скрипник М.І.)

6. Інноваційна педагогіка та педагогіка партнерства (доц. Скрипник М.І.)

7. Інновації та експериментування у навчанні (доц. Скрипник М.І.

8. Актуальні технології навчання у фаховій передвищій освіті (доц. Скрипник М.І.)

План-графік підвищення кваліфікації: http://surl.li/rithn

Навчальне і науково-методичне забезпечення курсів підвищення кваліфікації

Для організації освітнього процесу курсів підвищення кваліфікації розроблено навчальне і науково-методичне забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних і керівних кадрів освіти:

Термінологічний словник. Теоретико-методичні засади трансформації професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти. Біла Церква : «ТОВ Білоцерківдрук», 2022. 96 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/732011/

Просіна О.В. (2024) Дайджест: професійна трансформація https://padlet.com/prosina_olga_v/padlet-p99x4dvwhuqv00i4

Просіна, О.В., Шабала, Ю.А. and Волинець, Н.П. (2024). Особливості підвищення кваліфікації педагогів щодо ефективних механізмів виявлення і подолання освітніх втрат Методичні рекомендації для підвищення кваліфікації керівників і педагогічних працівників з питань ефективних механізмів виявлення та подолання освітніх втрат. стор. 20-25. URL: https://lib.iitta.gov.ua/739644/

Скрипник, М.І. (2024).  Актуальні технології навчання у фаховій передвищій освіті: робочий зошит для викладачів закладів фахової передвищої освіти (2-е видання, оновлено та доповнено). URL: https://lib.iitta.gov.ua/739279/

Скрипник, М.І. (2024). Актуальні технології навчання у фаховій передвищій освіті/Чому не варто боротися з майбутнім? Інтерактивний онлайн робочий зошит для викладачів закладів фахової передвищої освіти. URL: https://lib.iitta.gov.ua/739280/

Скрипник, М.І., Кравчинська, Т.С. and Волинець, Н.П. (2024). Проєктування сучасного уроку : теорія та практика: робочий зошит для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. URL: https://lib.iitta.gov.ua/739278/

Скрипник, М.І., Кравчинська, Т.С. and Волинець, Н.П. (2024). Інновації та експериментування в навчанні : робочий зошит для слухачів курсів підвищення кваліфікації. URL: https://lib.iitta.gov.ua/739586/

Скрипник, М.І., Кравчинська, Т.С.) and Волинець, Н.П. (2024). Наука та мистецтво уроку ХХI ст.: авторська інтерактивна збірка навчальних матеріалів для слухачів тематичних курсів «Проєктування шкільного уроку: теорія та практика». URL: https://lib.iitta.gov.ua/739589/

Скрипник, М.І., Кравчинська, Т.С. and Волинець, Н.П. (2024). Як навчати вчитися у цифрову епоху? URL: https://lib.iitta.gov.ua/739673/

Скрипник, М.І., Кравчинська, Т.С. and Волинець, Н.П. (2024). Інновації та експериментування: сенси та смисли для навчання : авторська інтерактивна збірка навчальних матеріалів для слухачів тематичних курсів «Інновації та експериментування в навчанні». URL: https://lib.iitta.gov.ua/739753/

Програми спецкурсів: http://surl.li/rkses

Методологічні і навчально-методичні заходи у 2024 році

1. Про хід розроблення НПП кафедри науково-методичного комплексу для супроводу професійного розвитку НПП, педагогічних працівників в умовах відкритої освіти (Т. М. Сорочан, Л. П. Пуховська, О. В. Просіна, НПП кафедри, аспіранти, травень 2024 року)

2. Про результати експериментальної перевірки в рамках НДР з впровадження авторської синергетичної технології професійної трансформації педагогічних, НПП (О. В. Просіна, Н. Д. Обручнікова, жовтень 2024 року

3. Науково-методичний семінар «Штучний інтелект в роботі вченого» (О. О. Самойленко, жовтень 2024 року)

Основні прикладні інновації

1. Кафедра андрагогіки

У системі Українського відкритого університету післядипломної освіти (УВУПО) у прямій взаємодії з кафедрою філософії і освіти дорослих функціонує кафедра андрагогіки як альтернативна модель професійного розвитку фахівців (http://uvu.org.ua/kafedra-osvity-doroslykh).

Кафедра андрагогіки використовується:

у системі неформальної освіти – під час  проведення різноманітних форм роботи, що здійснюється в контексті навчально-просвітницьких і освітніх  ініціатив  і спрямовується на розвиток додаткових умінь і навичок, набуття компетенцій;

в інформальній освіті – у процесі самоорганізованої освіти, самоосвіти педагогів, а також замовників освітніх послуг і ключових стейкхолдерів задля перетворення освітнього потенціалу суспільства знань у дієві чинники власного саморозвитку впродовж життя, набуття нових компететностей.

2. Проєкт “Освітня толока”

З 2019 і по теперешній час триває проєкт «Освітня толока».

Місія проєкту:

 • Надати доступ до якісної освіти у форматі онлайн-курсів, практичних майстер-класів та інших заходів.
 • Об'єднати однодумців та створити активні мережеві педагогічні спільноти.
 • Підтримати особистий та професійний розвиток кожного.

Тематика проєкту:

 • Мистецтво та ремесла: розкривати творчий потенціал.
 • Сучасні технології:  актуальні освітні та мистецькі тренди.
 • Особистий розвиток:  шлях до самовдосконалення.
 • Громадська активність:  змін у громадах.

Проєкт передбачає проведння:

 • Інтерактивних онлайн-курсів
 • Практичних майстерок 
 • Обєднання та супровід мережевих педагогічних спільнот та інші напрямки діяльності

Реалізовано у 2023 році проєкт «Резиденція “ГАРМОНІЯ.РОЗВИТОК.ВЗАЄМОДІЯ”», що був проведений в межах реалізації проєкту ZMINA_2_0 «Субгранти для культурних проєктів» фонду ІЗОЛЯЦІЯ за фінансової підтримки Європейського Союзу. 

ZMINA 2.0. Друга хвиля підтримки проєктів, що є спрямованими на продовження культурного життя та підтримання духу боротьби України за свободу і незалежність зі складовою на громадянський, соціальний або економічний розвиток.

ZMINA 2.0 – проєкт для надання невідкладної допомоги потерпілому від війни населенню України та підтримки мистецьких проєктів. Проєкт реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Першопочатково  проєкт мав працювати з мистецтвом заради досягнення локальних соціального, громадянського та економічного розвитку на місцях. Проєкт передбачав реновацію будинку культури у Соледарській МТГ, дворічну мистецьку програму спільно з відділом культури та будинком культури Соледарської МТГ,  а також активні поїздки ГУРТОБУСУ різними регіонами України протягом  2022-2023 років разом з наданням субгрантів для створення мистецьких проєктів.

Через повномасштабну військову агресію Росії проти України, що почалась 24 лютого 2022 року, виникла гостра потреба у наданні невідкладної допомоги. Тому проєкт ZMINA 2.0 наразі передбачає два основних компоненти:

 • невідкладну допомогу для населення,
 • субгранти для мистецьких проєктів. ДЖЕРЕЛО

Громадська організація «Центр освітніх ініціатив “Толока”» за підтримки Міністерства освіти і науки України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Інституту проблем виховання НАПН України,  Державного науково-методичного центру змісту культурно-мистецької освіти, організувала роботу резиденції «ГАРМОНІЯ.РОЗВИТОК.ВЗАЄМОДІЯ», де об’єдналися діячі культури, педагоги та науковці, задля професійного розвитку освітян  і митців для роботи (волонтерської діяльності) з дітьми-переселенцями та їх батьками, у процесі залучення їх до творчої діяльності та надання змоги розкрити свої унікальні здібності та таланти.

В рамках  реалізації проєкту учасники знайшли  нових однодумців із когорти науковців, педагогів,  та митців, з якими продовжують спілкуватися та обмінюватися своїми методами, техніками, технологіями, підходами. Пізнавальний потенціал кожного фахівця, залученого до проєкту, був реалізовано в опановуванні сучасними практиками роботи з дітьми та дорослими, на засадах ключових принципів педагогіки партнерства.

У ході проєкту було реалізований курс для підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної та мистецької освіти «Мотиваційні аспекти у навчанні та творчості: реалії ХХІ ст.» (60 годин/2 ЄКТС). Більш детально про проєкт: http://toloka.org.ua/%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%87%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%8f/

3. Вебінари на актуальні теми в умовах воєнного стану

Короткострокові форми підвищення кваліфікації на підтримку акції «Переможні обрії освіти» та Відкритого освітнього марафону «Навчання і розвиток в умовах війни. Разом до Перемоги!» (2022 рік):

Тема: «Інформаційна безпека педагогічного працівника» (доц. Самойленко О.О.).

Тема: «Актуальні аспекти професійної діяльності педагога: дислексія як реалія сучасної школи» (доц. Просіна О.В.).

Тема: «Відновлення тілесно-емоційної гармонії засобами арт терапії» (доц. Ілляхова М.В.).

Тема: Досягнення психо-емоційного балансу засобами арт терапії (доц. Ілляхова М.В.).

Тема: «Навчання мистецтва в Новій українській школі в сучасних умовах: адаптація змісту і технологій, оцінювання результатів» (проф. Масол Л.М.).

Тема: «Самоорганізація. Як ефективно управляти собою в умовах війни» (доц. Просіна О.В.).

Тема: «Управління закладом освіти в умовах воєнного стану» (проф. Сорочан Т. М.).

Тема: «Форми і методи навчання учнів в умовах воєнного стану» (ст. викл. Шабала Ю. А.).

Короткострокові форми підвищення кваліфікації на підтримку акції «Освітня ватра Перемоги» (2023 рік):

Тема: «Креативні методи візуалізації навчального тексту (на прикладі медіоосвітніх коміксів)» (доц. Просіна О.В., Волошенюк О.В).

Тема: «Форми і методи навчання здобувачів освіти в умовах Нової української школи» ( на базі КУ Вишневої міської ради Бучанського району Київської області «Центр професійного розвитку педагогічних працівників», доц. Шабала Ю. А.).

Тема: «Інформаційне протиборство: історичний аспект» (доц. Самойленко О.О.)

Тема: «Толерантні навчальні та культурно-освітні практики: наративи сьогодення у контексті європейського шляху розвитку» (Євтушенко Р.І., Салагуб Л.І.,доц. Просіна О.В.).

Короткострокові форми підвищення кваліфікації в межах співпраці (2024 рік):

авторський вебінар «Індивідуальна траєкторія професійного розвитку педагогічних працівників» (на базі КУ ЦПРПП Вишневої міської ради Київської області, доц. Шабала Ю.А.);

авторський вебінар «Роль соціальних мереж у професійному розвитку педагогічних працівників» (на базі КУ ЦПРПП «Прилуцький ЦПРПП» Прилуцької міської ради Чернігівської області, доц. Шабала Ю. А.)

авторський вебінар «Форми і методи навчання здобувачів освіти в умовах НУШ» (на базі КУ ЦПРПП «Прилуцький ЦПРПП» Прилуцької міської ради Чернігівської області, доц. Шабала Ю.А.)

короткострокова (модульна) програма «Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників закладів позашкільної освіти» (на базі Київського палацу дітей та юнацтва, доц. Просіна О.В.)

експериментальний курс “Професійний апгрейд: траєкторія трансформації, творчості, успіху” зміст програми курсу розроблено у межах науково-дослідної теми Центрального інституту післядипломної освіти (ЦІПО) «Трансформація професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти» (0120U104637, 2020-2025 рр.) (у співпраці з ГО «Центр совітніх ініціатив «ТОЛОКА», доц. Просіна О.В., аспіранти кафедри: Обручнікова Н.Д, Фещак Б.Л.)

4. Співпраця кафедри філософії і освіти дорослих з МОНУ та підрозділами  НАПН України

Розробка державного стандарту профільної освіти з мистецтва (10-12 класи) протягом  2021 -2022 рр. : стратегічна сес (ія 27-28 серпня 2021 р. (Лист  МОНУ  № 22.1/10 - 1856 від 20.08.2021) (Просіна О. В., Масол Л. М.)

Розробка Модульної освітньої програми «Мистецтво» для 5-6 класів» (2021) та для 7-9 класів (2022) у складі групи співробітників Інституту педагогіки НАПН України, створення відео-презентацій програми (Масол Л. М., Просіна О. В.)

Модельні навчальні програми  (наказ МОН України №795 від 12 липня 2021 року). Режим доступу: http://yakistosviti.com.ua/uk/SEREDNIA-SHKOLA

Просіна О. В. член робочої групи МОН Директорату цифрової трансформації  з питань розроблення інструктивно-методичних рекомендацій щодо запровадження та використання технологій штучного інтелекту в закладах середньої освіти. Творча група створена відповідно до підпункту 3 пункту 6 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року No630 (зі змінами), на виконання Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2021 року No 1556-р., ураховуючи лист Міністерства цифрової трансформації України від 23 лютого 2024 року No1/04-6-2877

Співпраця із закладами позашкільної освіти: авторським колективом підготовлено посібник “Управління закладом позашкільної освіти: сучасні тренди, співпраця, проєкти”. Авторська ідея створення даного посібника полягає в удосконаленні підготовки педагогічних і керівних кадрів закладів позашкільної освіти в умовах інформальної освіти. У номінації «За кращу наукову роботу, виконану на підставі договорів про співробітництво (співпрацю) у співавторстві з окремими виконавцями або колективами інших наукових установ, закладів освіти, підприємств та організацій» конкурсу Національної академії педагогічних наук України на кращі наукові роботи, створені вченими НАПН України в 2020 році даний посібник відзначено дипломом ІІ ступеня. (Лист МОН (директорат дошкільної, шкільної, позашкільної, інклюзивної освіти) органам управління у сфері освіти обласних та Київської міської державних адміністрацій (№ 4/726-21 від 02.09.2021))

5. Співпраця і співдія із ключовими стейкхолдерами і представниками неформальної освіти

На кафедрі філософії і освіти дорослих активно використовується технологія конструювання соціальних мереж, що передбачає систематичне створення і використання внутрішніх і зовнішніх зв’язків та включає спілкування, взаємодію освітніх суб’єктів з метою покращення продуктивності професійної діяльності, поширення і впровадження інновацій, надання освітніх послуг (детальніше - вкладка “Контакти”, покликання на соціальні мережі).

Співпраця здійснюється в межах договору із комунальними установами:

Центр позашкільної освіти та професійного самовизначення учнівської молоді «Соняшник» Білоцерківської міської ради Київської області, Комунальний заклад Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини», Палац творчості дітей та юнацтва Броварської міської ради Київської області, Богуславський районний центр дитячої та юнацької творчості Богуславської районної ради Київської області, Бородянський районний центр дитячої та юнацької творчості, Баришівський центр позашкільної роботи «Мрія» Баришівської селищної ради Київської області, Дитячий естетико-натуралістичний центр «Камелія» Броварської міської ради Київської області. Вишнівський центр творчості дітей та юнацтва відділу освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації; Васильківський міський Центр дитячої та юнацької творчості; Бучанський центр позашкільної роботи Київської області; Ставищенський районний центр дитячої та юнацької творчості Ставищенської районної ради Київської області, Вишгородський міський центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді «Джерело», Комунальна установа «Прилуцький центр професійного розвитку педагогічних працівників» Прилуцької міської ради Чернігівської області, Комунальна установа Вишневої міської ради Бучанського району Київської області «Центр професійного розвитку педагогічних працівників.

В межах співпраці здійснюється науково-методичний супровід педагогів, опитування та активний зворотній зв’язок із замовниками освітніх послуг; проводяться спільні науково-практичні та науково-методичні заходи (вебінари, методичні коворкінги, науково-практичні конференції тощо), створюються фокус-групи тощо (Наукові керівники: Просіна О.В., Шабала Ю.А.)

Співпраця із стейкхолдерами відбувається через:

- залучення скейкхолдерів до написання колективних навчально-методичних посібників, методичних рекомендації, статей тощо;

- залучення скейкхолдерів до рецензування навчально-методичного комплексу кафедри;

- залучення провідних фахівців установ стейкхолдерів, а також аспірантів до проведення занять і майстер-класів в межах курсів підвищення кваліфікації;

- запрошення стейкхолдерів на наукові, науково-практичні, науково-методичні заходи на базі кафедри;

- анкетування стейкхолдерів;

- проведення спільно з академічною спільнотою педагогічних експериментів спрямованих на підвищення якості післядипломної освіти.