Матеріали діяльності кафедри

 

Напрями та категорії слухачів кафедри: керівні, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів ППО; керівники, педагогічні працівники закладів позашкільної освіти; науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої освіти; працівники методичних служб (ЦПРПП); тематичні курси.

Тематичні курси кафедри філософії і освіти дорослих у 2021 році:

1. Функції і ролі консультантів центрів професійного розвитку педагогічних працівників (проф. Сорочан Т.М.)

2. Нова українська школа: зміст і технології інтегрованого навчання мистецтва в закладах загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу (проф. Масол Л.М.)

3. Актуальні технології навчання у фаховій передвищій освіті (доц. Скрипник М.І.)

4. Теорія і технології забезпечення якості освіти в умовах сучасних трансформацій (доц. Швень Я.Л.)

5. Менеджмент професійного розвитку педагогічних працівників (ст. викл. Махновець Ю.А.)

План-графік підвищення кваліфікації: https://cutt.ly/wEjb2X9

Навчальне і науково-методичне забезпечення курсів підвищення кваліфікації

Для організації освітнього процесу курсів підвищення кваліфікації розроблено навчальне і науково-методичне забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних і керівних кадрів освіти:

Збірники освітньо-професійних програм:

Частина 1: https://cutt.ly/bEhkk7w

Частина 2 (тематичні курси): https://cutt.ly/sEhkxTT 

Програми спецкурсів: https://cutt.ly/qEjbJEf

Методологічні і навчально-методичні заходи у 2021 році

1. Теоретико-практичний семінар

Наукове обґрунтування ключових понять теми дослідження кафедри у рамках комплексної наукової теми ЦІПО «Трансформація професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти» (Л. П. Пуховська, О. В. Просіна, квітень 2021 року)

2. Науково-методичний семінар «Загальний механізм акредитації закладів вищої освіти: аналітична інформація» (Ю. А. Махновець, травень 2021 року)

3. Вебінар «Тьюторінг індивідуального супроводу професійного розвитку педагогічних працівників» (кафедра ФОД, жовтень 2021 року)

Основні прикладні інновації

1. Кафедра андрагогіки

У системі Українського відкритого університету післядипломної освіти (УВУПО) у прямій взаємодії з кафедрою філософії і освіти дорослих функціонує кафедра андрагогіки як альтернативна модель професійного розвитку фахівців (http://uvu.org.ua/kafedra-osvity-doroslykh).

На платформі розміщено 7 спеціальних курсів науково-педагогічних працівників кафедри філософії і освіти дорослих для неформальної освіти дорослих (серед авторів курсів - Сорочан Т. М., Скрипник М. І., Швень Я. Л., Кравчинська Т. С.).

Кафедра андрагогіки використовується:

  • у системі неформальної освіти – під час  проведення різноманітних форм роботи, що здійснюється в контексті навчально-просвітницьких і освітніх  ініціатив  і спрямовується на розвиток додаткових умінь і навичок, набуття компетенцій;
  • в інформальній освітіу процесі самоорганізованої освіти, самоосвіти педагогів, а також замовників освітніх послуг і ключових стейкхолдерів задля перетворення освітнього потенціалу суспільства знань у дієві чинники власного саморозвитку впродовж життя, набуття нових компететностей.

2. Проєкт “Толока”

Авторський проект науково-методичного супроводу позашкільників, управлінців і методистів, учителів і вихователів (керівник - О. В. Просіна) - альтернативна модель професійного розвитку фахівців у системі неформальної освіти.

У межах проєкту здійснюється міжкурсовий супровід фахівців системи позашкільної освіти в умовах удосконалення змісту позашкільної освіти через диджиталізацію освітнього середовища, технологізацію освітньої діяльності, оновлення форм організації освітнього процесу, розвитку партнерства, створення педагогічних новацій та активне їх упровадження в діяльність закладів позашкільної освіти.

Розроблено науково-методичний супровід міжкурсового періоду фахівців системи позашкільної освіти і проведено низку заходів для фахівців системи позашкільної освіти:

Просіна О. В., Швень Я. Л. Науково-методичний комплекс “Нелінійні актуалітети трансформаційного управління закладами позашкільної освіти”: теоретичний опис. - К., 39 с.

Управління закладом позашкільної освіти: сучасні тренди, спрівпраця, проєкти: посібник / за науковою редакцією, упорядкуванням О. Просіної, Я. Швень. – К., ТОВ “Білоцерквдрук”. – 252 с. Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/724183/

Інтерактивний кейс для позашкільників “Навчаймося разом: творчі знахідки викладачів кафедри філософії і освіти дорослих для педагогічних працівників закладів позашкільної освіти”. Режим доступу: https://cutt.ly/8mxLCsy 

Вебінар для заступників директорів та методистів закладів позашкільної освіти Київської області «Технології моделювання професійної діяльності педагогів закладів позашкільної освіти: поради, ідеї, практики» (11 грудня 2020 р.).

Всеукраїнська науково-практична конференція «Позашкільна освіта у викликах сучасності: досягнення та вектори розвитку» (22 квітня 2021 року). Співорганізатори - кафедра філософії і освіти дорослих ДЗВО УМО.

Освітній бранч "Офлайн VS Онлайн: коди доступу в позашкільній освіті" (30 червня 2021 року). Організатори - кафедра філософії і освіти дорослих ДЗВО УМО. Режим доступу: https://youtu.be/-9xOrED1ctk

3. Вебінари на актуальні теми в умовах карантину

Дискусійна панель у форматі печа-куча «Культурна компетентність у професійному розвитку особистості» у рамках  заходів виставки «Освіта  та кар’єра-2020» 20-21 листопада 2020 року.
https://cutt.ly/pEhlNRN

Фрагмент вебінару "Управління закладом освіти в умовах змін"
https://cutt.ly/6Ehl0Ep

Вебінар «Креативна матриця прийняття ефективних рішень»
https://cutt.ly/HEhl9oN

Вебінар "Марафон як технологія освіти дорослих в системі неформальної освіти: практичний аспект"
https://cutt.ly/QEhl56h

Вебінар “Функції і ролі консультантів Центрів професійного розвитку педагогічних працівників”
https://cutt.ly/8Ehxow1

Вебінар “Парадокси педагогіки мистецтва в контексті вимог НУШ”
https://cutt.ly/iEhxjmM

4. Співпраця кафедри філософії і освіти дорослих з МОНУ та підрозділами  НАПН України

Розробка державного стандарту профільної освіти з мистецтва (10-12 класи) протягом  2021 -2022 рр. : стратегічна сесія 27-28 серпня 2021 р. (Лист  МОНУ  № 22.1/10 - 1856 від 20.08.2021) (Просіна О. В., Масол Л. М.)

Розробка Модульної освітньої програми «Мистецтво» для 5-6 класів» (2021) та для 7-9 класів (2022) у складі групи співробітників Інституту педагогіки НАПН України, створення відео-презентацій програми (Масол Л. М., Просіна О. В.)

Модельні навчальні програми  (наказ МОН України №795 від 12 липня 2021 року). Режим доступу: http://yakistosviti.com.ua/uk/SEREDNIA-SHKOLA

Проведення пілотного експерименту з апробації Модульної освітньої програми інтегрованого курсу «Мистецтво» для 5 класу та її навчально-методичного забезпечення (підручник і робочий зошит для учнів, методичний посібник для вчителів, електронний супровід підручника «Арт-навігатор») (Масол Л.М.):

а) проведено навчальні вебінари для групи вчителів 15 пілотних шкіл з презентацією дидактичних матеріалів для кожної чверті навчального року з 30 серпня 2021 по травень 2022 р.р. ( ч. 1-4).

б) проведено навчання (тренінги, вебінари, консультації) для регіональних тренерів, адміністрацій закладів освіти та вчителів-учасників проєкту у форматі Zoom-конференцій, вересень - грудень 2021 року (Наказ МОНУ від 02 квітня 2021 року № 406 «Про реалізацію інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти»).

Співпраця із закладами позашкільної освіти: авторським колективом підготовлено посібник “Управління закладом позашкільної освіти: сучасні тренди, співпраця, проєкти”. Авторська ідея створення даного посібника полягає в удосконаленні підготовки педагогічних і керівних кадрів закладів позашкільної освіти в умовах інформальної освіти. У номінації «За кращу наукову роботу, виконану на підставі договорів про співробітництво (співпрацю) у співавторстві з окремими виконавцями або колективами інших наукових установ, закладів освіти, підприємств та організацій» конкурсу Національної академії педагогічних наук України на кращі наукові роботи, створені вченими НАПН України в 2020 році даний посібник відзначено дипломом ІІ ступеня. (Лист МОН (директорат дошкільної, шкільної, позашкільної, інклюзивної освіти) органам управління у сфері освіти обласних та Київської міської державних адміністрацій (№ 4/726-21 від 02.09.2021))

5. Співпраця і співдія із ключовими стейкхолдерами і представниками неформальної освіти

На кафедрі філософії і освіти дорослих активно використовується технологія конструювання соціальних мереж, що передбачає систематичне створення і використання внутрішніх і зовнішніх зв’язків та включає спілкування, взаємодію освітніх суб’єктів з метою покращення продуктивності професійної діяльності, поширення і впровадження інновацій, надання освітніх послуг (детальніше - вкладка “Контакти”, покликання на соціальні мережі)