РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВІДПОВІДНО ДО ЗАМОВЛЕНЬ НА СІЧЕНЬ-БЕРЕЗЕНЬ 2021 РОКУ

 

ЩОМІСЯЧНИЙ ПЛАН ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ СЛУХАЧІВ

шифр

Категорії слухачів

Кількість
слухачів

Кількість
груп

Випускова
кафедра

І етап (11.01–20.03); ІІ етап (22.03–31.03) ** 

 

Анкета №1

 

1

4.58.

Інноваційний менеджмент та педагогіка партнерства в закладах загальної середньої освіти (на базі Вознесенської гімназії ім. Т. Шевченка Вознесенської міської ради Миколаївської області)

25

1

МОП

І етап (11.01–15.01); ІІ етап (18.01–05.06); ІІІ етап (07.06–11.06)***    

Анкета №2

 

 

2

4.27.

Цифрові технології в освітньому процесі освіти (на базі Національного авіаційного університету)

22

1

ВОС ІКТ

І етап (18.01–22.01); ІІ етап (23.01–17.04); ІІІ етап (19.04–23.04)*** 

Анкета №3

 

 

1

1.5.1.-1.5.5.

Керівні та педагогічні працівники закладів позашкільної освіти (директори, заступники директорів, завідувачі відділень, методисти, керівники гуртків)

14

1

ФОД

2

4.6.

Психолого-педагогічне забезпечення позашкільної освіти

17

1

ПУ

І етап (18.01–22.01); ІІ етап (23.01–08.05); ІІІ етап (11.05–15.05)***

Анкета №4

 

 

3

4.27.

Цифрові технології в освітньому процесі (на базі КЗ  «Малобілозерська спеціалізована естетична школа-інтернат ІІ–ІІІ ступенів "Дивосвіт"» )

30

2

ВОС ІКТ

І етап (18.01–22.01); ІІ етап (23.01–12.06); ІІІ етап (14.06–18.06)***

Анкета №5

 

 

4

4.30.

Технології створення освітнього аудіовізуального контенту: навчальних фільмів, кліпів, роликів тощо (на базі Національного авіаційного університету)

16

1

ВОС ІКТ

5

4.31.

Інтерактивні технології в закладах освіти (на базі Національного авіаційного університету)

30

1

ВОС ІКТ

6

4.1, 4.4,4.5,

4.7

Психологічні засади розвитку конкурентоздатності науково-педагогічних і педагогічних працівників на засадах коучингових технологій

21

1

ПУ

7

1.6.12.

Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів 

29

1

ФОД

І етап (18.01–05.06); ІІ етап (07.06–11.06); ** 

Анкета №6

 

 

8

4.55.4

Теорія і технології забезпечення якості освіти в умовах сучасних трансформацій (на базі КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР)

27

1

ФОД

І етап (18.01–27.03); ІІ етап (29.03–07.04); ** 

Анкета №7

 

 

9

4.61 

Конкурентоспроможність закладу освіти в ринкових умовах: інструменти менеджменту та маркетингу (на базі Южно-української загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. № 2)

22

1

МОП

10

4.57.

Стратегія розвитку закладу освіти в умовах децентралізації (на базі Южноукраїнської загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. № 2)

24

1

МОП

І етап (25.01–29.01); ІІ етап (30.01–15.05); ІІІ етап (17.05–21.05)*** 

Анкета №8

 

 

1

2.3., 2.4., 2.8.-2.10.

Консультанти центрів професійного розвитку педагогічних працівників та керівники методичних об'єднань (за профілем)

32

1

ФОД

2

1.7.7., 1.7.8.

Завідувачі (методисти) відділень (структурних підрозділів) закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)

12

1

ПВО

І етап (25.01–12.06); ІІ етап (14.06–18.06)**

Анкета №9

 

 

3

1.3.5.

Методисти закладів ППО без виділення профілю

26

1

ФОД

І етап (25.01–29.01); ІІ етап (30.01–08.06); ІІІ етап (09.06–11.06)***

Анкета №10

 

 

4

1.6.3.

Директори (заступники директорів) інститутів, декани (заступники деканів) факультетів університетів, академій, інститутів

27

1

МОП

І етап (25.01–29.01); ІІ етап (30.01–15.05); ІІІ етап (17.05–21.05)***

Анкета №11

 

 

5

4.12.

Психологічна майстерня гармонійних міжособистісних стосунків учасників освітнього процесу (на базі КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т. Г. Шевченка»)

34

1

ПУ

6

4.32.

Організація дистанційного навчання в закладах освіти (на базі коледжу інформаційних технологій та землевпорядкування НАУ)

44

2

ВОС ІКТ

І етап (25.01–29.01); ІІ етап (30.01–29.05); ІІІ етап (31.05–04.06) ***

Анкета №12

 

 

7

1.1.12

Методисти закладів професійної (професійно-технічної) освіти

31

1

ПВО

 

 

УСЬОГО СІЧЕНЬ

483

21

 

 

 

ЛЮТИЙ

Анкета №13

 

І етап (01.02–05.02); ІІ етап (06.02–22.05); ІІІ етап (24.05.–28.05)***

3.1

Керівники (фахівці) інклюзивно-ресурсних центрів (ресурсних центрів інклюзивної освіти)

25

1

ПУ

2

4.25.

Професійний розвиток педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів) (на базі Технологічного фахового коледжу ДЗВО «НЛТУ України»)

100

4

ПВО

Анкета №14

 

І етап (01.02–05.02); ІІ етап (06.02–05.06); ІІІ етап (07.06–11.06)***

3

1.1.11

Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти (на базі Конотопського вищого професійного училища)

15

1

ВОС ІКТ

4

1.1.3,1.3.4

Заступники директорів з навчальної, навчально-методичної   роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти

20

1

ПВО

Анкета №15

 

І етап (01.02–05.02); ІІ етап (06.02–08.06); ІІІ етап (09.06.–11.06)***

5

1.1.1.

Директори закладів професійної (професійно-технічної освіти)

33

1

ПВО

Анкета №16

 

І етап (01.02–19.06); ІІ етап (22.06–26.06)**

6

1.3.5.

Методисти закладів ППО без виділення профілю

27

1

ФОД

Анкета №17

 

І етап (08.02–12.02); ІІ етап (13.02–29.05); ІІІ етап (31.05–04.06)***

1

4.44.

Актуальні технології навчання у фаховій передвищій освіті (на базі Олімпійського коледжу ім. Івана Піддубного)

17

1

ФОД

2

1.7.10

Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання в закладах фахової передвищої освіти (коледжах, технікумах) (на базі Вінницького технічного коледжу)

15

1

ВОС ІКТ

3

4.55.2

Менеджмент професійного розвитку педагогічних працівників

23

1

ФОД

4

4.56.

Інституційний аудит та розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладах ЗСО (на базі Богодухівської гімназії № 1 Богодухівської районної ради Харківської області)

50

2

МОП

5

4.25.

Професійний розвиток педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів) (на базі Технологічного фахового коледжу ДЗВО «НЛТУ України»

90

3

ПВО

6

4.7.

Психологічні засади розвитку конкурентоздатності педагогічних працівників (на базі Кременецького лісотехнічного коледжу)

36

2

ПУ

Анкета №18

 

І етап (15.02–19.02); ІІ етап (20.02–19.06); ІІІ етап (22.06–26.06)***

1

1.1.2.

Новопризначені директори закладів професійної (професійно-технічної) освіти

25

1

ПВО

2

1.1.5.

Заступники директорів з навчально-виробничої роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти

30

1

ПВО

Анкета №19

 

І етап (15.02–19.02); ІІ етап (20.02–11.09); ІІІ етап (13.09–17.09)***

3

4.23.1

Розвиток психолого-педагогічної компетентності науково-педагогічних працівників ЗВО

15

1

ПУ

4

1.6.13

Методисти університетів, академій, інститутів

18

1

ФОД

5

1.6.10
1.6.16

Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання, педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники університетів, академій, інститутів з проблем упровадження інформаційно-комунікаційних технологій та дистанційного навчання в освітній процес

20

1

ВОС ІКТ

6

4.26.

Проєктування та створення електронних навчальних курсів (ЕНК) (навчального предмета, курсу, дисципліни, навчального модуля) (на базі Національного авіаційного університету)

37

2

ВОС ІКТ

Анкета20

 

І етап (15.02–19.02); ІІ етап (20.02–05.06); ІІІ етап (07.06–11.06)***

7

4.56.

Інституційний аудит та розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладах ЗСО (на базі Бучанського НВК «СЗОШ І–ІІІ ст. – ЗОШ І–ІІІ ст.» № 4)

50

2

МОП

Анкета21

 

І етап (22.02–11.09); ІІ етап (13.09–17.09)** 

1

1.3.3.2.
1.3.3.6.

Викладачі та методисти кафедр, центрів (лабораторій) і структурних підрозділів закладів ППО за профілем: педагогіка; початкова, дошкільна та позашкільна освіта. Гуманітарний, суспільно-гуманітарний та естетичний

30

1

ФОД

Анкета22

 

І етап (22.02–26.02); ІІ етап (27.02–12.06); ІІІ етап (14.06–18.06)***

2

4.44.

Актуальні технології навчання у фаховій передвищій освіті (на базі коледжу морського і річкового флоту ДУІТ)

42

2

ФОД

3

1.7.10

Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів) (на базі Вінницького коледжу будівництва та архітектури)

58

3

ВОС ІКТ

4

4.2.

Психолого-педагогічні засади проєктного управління діяльністю закладу освіти засобами комп’ютерних технологій (на базі загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. № 36 ім. Я. Домбровського, м. Житомир)

26

1

ПУ

 

 

УСЬОГО ЛЮТИЙ

802

35