Реєстрація слухачів. які внесені до плану-графіка підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних кадрів освіти на 2018 рік, відповідно до замовлень установ і закладів освіти

 

з/п

Категорії слухачів

 

Кількість

слухачів

Кількість

груп

Випускова

кафедра

СІЧЕНЬ

09.01–20.01 – (форма навчання – очна)

1

Викладачі коледжів, технікумів (на базі ДВНЗ «Миколаївський політехнічний коледж»)

44

2

ФОД

2

Система забезпечення якості освіти у коледжі, технікумі (на базі ДВНЗ «Миколаївський політехнічний коледж»)

12

1

УОП

15.01–26.01 – (форма навчання – очна)

1

Особистісне  професійне зростання педагогічних працівників коледжів та технікумів (на базі технологічного коледжу ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України»)

55

2

ДСМО

І етап (15.01–19.01); ІІ етап (20.01–09.06); ІІІ етап (11.06–15.06)

2

Методисти закладів професійної (професійно-технічної) освіти

22

1

ФОД

3

Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів

26

1

ФОД

4

Коучингові технології у діяльності керівника (науково-педагогічного, педагогічного працівника) закладу освіти

7

1

ПУ

5

Особистісне  професійне зростання педагогічних працівників коледжів та технікумів (на базі технологічного коледжу ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України»)

114

4

ДСМО

І етап (15.01–19.01); ІІ етап (20.01–12.06); ІІІ етап (13.06–15.06)

6

Проректори (віце-президенти, заступники начальників) університетів, директори(заступники директорів),завідувачі (начальники) кафедр університетів, академій, інститутів з проблеми «Психолого-управлінські засади розвитку конкурентоздатності та управління персоналом освітніх організацій» (шифр 2.6.10, 2.6.13, 2.6.14)

9

1

ПУ

І етап (17.01–19.01); ІІ етап (20.01–22.05); ІІІ етап (23.05–25.05)

7

Директори (заступники директорів) інститутів декани (заступники деканів) факультетів університетів, академій, інститутів 

17

1

УОП

8

Навчання за індивідуальними графіками:

 

 

 

Директори (заступники директорів) інститутів, декани (заступники деканів) факультетів університетів, академій, інститутів з проблеми «Практика застосування законодавства України про вищу освіту» 

4

 

УОП

І етап (22.01–26.01); ІІ етап (27.01–16.06); ІІІ етап (18.06–22.06)

1

Викладачі коледжів, технікумів(на базі Державного закладу «Київський коледж зв’язку» )

15

1

ФОД

2

Викладачі коледжів, технікумів

10

1

ФОД

3

Забезпечення якості освіти в контексті сучасних реформ(на базі Державного закладу «Київський коледж зв’язку»)

10

1

ФОД

4

Директори (заступники директорів, резерв директорів) закладів загальної середньої освіти з проблем управлінської діяльності

13

1

ДСМО

5

Начальники навчальних (навчально-методичних) відділів університетів, академій, інститутів (шифр 2.6.16, 2.6.17, 2.6.19)

18

1

УОП

6

Завідувачі (директори, керівники), методисти районних(міських) навчально-методичних кабінетів (центрів) психологічної служби системи освіти (шифр 4.3, 4.10)

13

1

ПУ

7

Інтерактивні технології у закладах вищої освіти

21

1

ВОС ІКТ

8

Директори (заступники директорів,резерв директорів) експериментальних закладів загальної середньої освіти з питань упровадження освітніх інновацій та профільного навчання (шифр 2.4.3, 2.4.11,.2.4.19)

13

1

ДСМО

9

Методисти закладів позашкільної освіти

33

1

ФОД

10

Навчання за індивідуальними графіками:

 

 

 

Начальники відділів кадрів університетів, академій, інститутів

5

 

УОП

Начальники (завідувачі) відділів маркетингу університетів, академій, інститутів

2

 

УОП

Директори (заступники директорів, резерв директорів) закладів загальної середньої освіти з проблем психологічного забезпечення управління персоналом освітніх організацій та проектування особистісного й соціального розвитку учнів (шифр 2.4.7, 2.4.12, 2.4.17)

4

 

ПУ

 

Усього

467

23

 

ЛЮТИЙ

22.01–02.02 (форма навчання – очна)

 

1

Викладачі коледжів, технікумів(на базі Морехідного коледжу технічного флоту НУ «Одеська морська академія»

73

3

ФОД

2

Викладачі коледжів, технікумів(на базі Державного закладу «Київський коледж зв’язку» )

19

1

ФОД

3

3

Навчання за індивідуальними графіками:

 

 

 

Навчання за індивідуальними графіками:Методисти коледжів, технікумів(на базі Державного закладу «Київський коледж зв’язку»)

4

 

ФОД

Навчання за індивідуальними графіками:Начальники відділів кадрів коледжів, технікумів (на базі Державного закладу «Київський коледж зв’язку») 

1

 

ФОД

Навчання за індивідуальними графіками: Завідувачі відділень коледжів, технікумів (на базі Державного закладу «Київський коледж зв’язку») 

1

 

ФОД

І етап (29.01–02.02); ІІ етап (03.02–23.06); ІІІ етап (25.06–30.06)

1

Викладачі університетів, академій, інститутів без педагогічної освіти( на базі Донбаської національної академії будівництва і архітектури, м. Краматорськ)

20

1

ФОД

2

Директори (резерв директорів), заступники директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з проблеми «Психолого-педагогічні засади проектування конкурентоздатності майбутніх робітників»(2.1.4., 2.1.5., 2.1.12., 2.1.13.)

7

1

ПУ

3

Директори (заступники директорів, резерв директорів) гімназій, колегіумів, навчально-виховних комплексів

11

1

ДСМО

4

Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій та інститутів

12

1

ВОС ІКТ

5

Методисти районних (міських) методичних кабінетів з виховної роботи з проблеми «Психолого-педагогічне проектування виховної роботи з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій»

9

1

ПУ

6

Навчання за індивідуальними графіками:

 

 

 

Навчання за індивідуальними графіками: Керівні та педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти з проблеми «Інформатизація освітнього процесу»

4

 

ВОС ІКТ

Навчання за індивідуальними графіками:Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання закладів професійної ( професійно-технічної) освіти

1

 

ВОС ІКТ

Навчання за індивідуальними графіками:Директори (заступники директорів, резерв директорів) навчально-курсових і міжшкільних навчально-виробничих комбінатів

5

 

ДСМО

Навчання за індивідуальними графіками: Завідувачі (заступники завідувачів), методисти районних (міських) методичних кабінетів з проблеми «Психолого-педагогічні засади розвитку конкурентоздатності педагогічних працівників»(шифр 3.11, 3.16)

6

 

ПУ

І етап (29.01–02.02); ІІ етап (03.02–26.06); ІІІ етап (27.06–30.06)

7

Завідувачі (начальники) кафедр університетів, академій, інститутів

30

1

УОП

8

Завідувачі (начальники) кафедр університетів, академій, інститутів( на базі Донбаської національної академії будівництва і архітектури, м. Краматорськ)

7

1

ФОД

9

Директори коледжів, технікумів

11

1

УОП

10

Навчання за індивідуальними графіками:

 

 

 

Навчання за індивідуальними графіками:Ректори (резерв ректорів, президенти, начальники) університетів, академій, інститутів (на базі Донбаської національної академії будівництва і архітектури, м. Краматорськ)

1

 

ФОД

Навчання за індивідуальними графіками: Проректори (віце-президенти, заступники начальників) університетів, академій, інститутів( на базі Донбаської національної академії будівництва і архітектури, м. Краматорськ)

1

 

ФОД

Навчання за індивідуальними графіками: Директори (заступники директорів) інститутів (декани, заступники деканів факультетів) університетів, академій, інститутів( на базі Донбаської національної академії будівництва і архітектури, м. Краматорськ)

3

 

ФОД

29.01–09.02 (форма навчання – очна)

11

Викладачі коледжів, технікумів(на базі Олімпійського коледжу ім. Івана Піддубного)

28

1

ФОД

І етап (05.02–09.02); ІІ етап (10.02–30.06); ІІІ етап (03.09–07.09)

1

Викладачі коледжів, технікумів (на базі коледжу транспорту та комп’ютерних технологій ЧНТУ  м.Чернігів)

22

1

ФОД

2

Формування конкурентоздатної управлінської команди закладу професійної (професійно-технічної) освіти(на базі навчально-методичного центру професійної освіти Черкаської області)

20

1

ДСМО

3

Заступники директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з навчально-виховної роботи

25

1

ДСМО

4

Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів з проблеми «Викладання юридичних дисциплін у вищій школі» (шифр2.6.32, 2.6.33)

32

1

УОП

5

Новітні технології та електронні засоби в освітньому процесі (шифр 5.24 – 5.28)

10

1

ВОС ІКТ

І етап (05.02–23.06); ІІ етап (25.06–30.06)

6

Завідувачі кафедр і структурних підрозділів закладів ППО  (шифр 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7)

13

1

 

ФОД

7

Науково-педагогічні (викладачі) та педагогічні (методисти) працівники закладів ППО (шифр 2.3.20, 2.3.21, 2.3.22)

32

1

 

ФОД

8

Система відкритої освіти та технології дистанційного навчання(на базі Борзнянської РДА Чернігівської області)

72

3

ВОС ІКТ

05.02–16.02 (форма навчання – очна)

9

Викладачі коледжів, технікумів (на базі коледжу транспорту та комп’ютерних технологій ЧНТУ м. Чернігів)

45

2

ФОД

10

Система забезпечення якості освіти у коледжі, технікумі (на базі «Коледжу транспорту та комп’ютерних технологій ЧНТУ»)

13

1

УОП

І етап (12.02–16.02); ІІ етап (17.02–08.09); ІІІ етап (10.09–14.09)

1

Викладачі коледжів, технікумів (на базі Маріупольського коледжу ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

17

1

ФОД

2

Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів(на базі Полтавського національного  технічного університету ім. Юрія Кондратюка)

23

1

ФОД

3

Методисти закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

22

1

ФОД

4

Директори (заступники директорів, резерв директорів) районних (обласних, міських) центрів дитячої та юнацької творчості з питань підтримки обдарованої молоді(шифр 2.5.1, 2.5.2, 2.5.5)

22

1

ПУ

5

Завідувачі відділів закладів позашкільної освіти

17

1

ДСМО

 

Навчання за індивідуальними графіками:

 

 

 

 Навчання за індивідуальними графіками:Директори (заступники директорів, резерв директорів) районних (міських) станцій юних техніків, центрів науково-технічної творчості учнівської молоді

2

 

ПУ

Навчання за індивідуальними графіками: Директори (заступники директорів, резерв директорів) міських та районних центрів туризму і краєзнавства учнівської молоді

2

 

ПУ

І етап (14.02–16.02); ІІ етап (17.02–06.06); ІІІ етап (07.06–08.06)

7

Ректори,проректори університетів, академій, інститутів (шифр 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.6)

15

1

УОП

8

Навчання за індивідуальними графіками:

 

 

 

Навчання за індивідуальними графіками:Керівники закладів ППО (ректори, проректори, директори, заступники директорів)

5

 

ФОД

12.02–23.02 (форма навчання – очна)

9

Викладачі коледжів, технікумів (на базі Маріупольського коледжу ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»)

60

2

ФОД

І етап (19.02–23.02); ІІ етап (24.02–15.09); ІІІ етап (17.09–21.09)

1

Викладачі коледжів, технікумів(на базі Вінницького коледжу ВТЕК)

49

2

ФОД

2

 Викладачі коледжів, технікумів з питань упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес (на базі Вінницького технічного коледжу)

56

3

ВОС ІКТ

3

Завідувачі відділень коледжів, технікумів

11

1

УОП

4

Заступники директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з навчально-виробничої роботи

26

1

ДСМО

5

Новопризначені заступники директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з  навчально-виховної роботи

23

1

ДСМО

6

Практичні психологи (соціальні педагоги) системи освіти (шифр 4.4, 4.5, 4.7)

10

1

ПУ

7

Методисти районних (міських) методичних кабінетів (центрів) та керівники методичних об’єднань з предметів освітніх галузей Державного стандарту «Мови і літератури», «Суспільствознавство», «Мистецтво»

20

1

ФОД

8

Навчання за індивідуальними графіками:

 

 

 

Навчання за індивідуальними графіками:Директори коледжів, технікумів (на базі Вінницького коледжу ВТЕК)

1

 

ФОД

Навчання за індивідуальними графіками:Заступники директорів коледжів, технікумів з виробничої роботи (на базі Вінницького коледжу ВТЕК)

1

 

ФОД

Навчання за індивідуальними графіками:Практичні психологи, соціальні педагоги коледжів, технікумів (на базі Вінницького коледжу ВТЕК)

1

 

ФОД

Навчання за індивідуальними графіками:Методисти коледжів, технікумів (на базі Вінницького коледжу ВТЕК)

2

 

ФОД

Навчання за індивідуальними графіками:Практичні психологи, соціальні педагоги коледжів, технікумів

2

 

ПУ

Навчання за індивідуальними графіками: Практичні психологи, соціальні педагоги коледжів, технікумів з проблеми «Психологічні засади розвитку конкурентоздатності майбутніх фахівців»

1

 

ПУ

Навчання за індивідуальними графіками: Практичні психологи (соціальні педагоги)з питань психологічної підтримки учасників навчально-виховного процесу, які постраждали внаслідок складних суспільно-політичних подій

2

 

ПУ

Навчання за індивідуальними графіками: Керівники (методисти) районних (міських) навчально-методичних кабінетів (центрів) психологічної служби системи освіти «Психологічне забезпечення управління персоналом освітніх організацій»

3

 

ПУ

І етап (19.02–08.09); ІІ етап (10.09–14.09)

9

Методисти обласних закладів ППО без виділення профілю І та вищої категорії(на базі комунального закладу «Житомирський інститут післядипломної педагогічної освіти»)

25

1

ФОД

10

Науково-педагогічні (викладачі) та педагогічні (методисти) працівники закладів ППО (шифр 2.3.18, 2.3.19)

27

1

ФОД

11

Навчання за індивідуальними графіками:

 

 

 

Навчання за індивідуальними графіками: Завідувачі та методисти структурних підрозділів закладів ППО з управління та організації освітнього процесу (відділи кадрів, навчальні, редакційно-видавничі відділи, бібліотеки, музеї тощо) (на базі комунального закладу «Житомирський інститут післядипломної педагогічної освіти»)

1

 

ФОД

 

Навчання за індивідуальними графіками: Сучасні підходи в освіті дорослих(на базі комунального закладу «Житомирський інститут післядипломної педагогічної освіти»)

1

 

ФОД

 

Усього

985

46

 

БЕРЕЗЕНЬ

І етап (26.02–02.03); ІІ етап (03.03–22.09); ІІІ етап (24.09–28.09)

1

Методисти районних (міських) методичних кабінетів (центрів) та керівники методичних об’єднань із предметів освітніх галузей Державного стандарту «Математика» та «Природознавство»

31

1

ФОД

2

Заступники директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з навчально-виховної роботи

24

1

ДСМО

3

Теоретичні і методичні аспекти розвитку фахової майстерності викладача (на базі ДВНЗ «Чернівецький коледж дизайну та економіки»)

40

2

ФОД

4

Завідувачі кафедр і структурних підрозділів, викладачі та методисти закладів ППО з інформатизації освітнього процесу (2.3.9, 2.3.11, 2.3.13)

9

1

ВОС ІКТ

5

Керівники (працівники) Інклюзивних ресурсних центрів (Ресурсних центрів інклюзивної освіти) 

20

1

ПУ

6

Навчання за індивідуальними графіками:

 

 

 

Навчання за індивідуальними графіками: Заступники директорів, новопризначені заступники директорів  з навчальної та навчально-методичної роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти з проблеми «Практика застосування законодавства в діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти»

4

 

ДСМО

Навчання за індивідуальними графіками:Заступники директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з проблеми «Управління проектами в закладах освіти»

3

 

ДСМО

Навчання за індивідуальними графіками:Заступники директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з проблеми «Маркетинг в освіті та зв’язки з громадськістю»

1

 

ДСМО

Навчання за індивідуальними графіками:Завідувачі (методисти) кабінетів (лабораторій) інформаційного та програмного забезпечення

1

 

ВОС ІКТ

Навчання за індивідуальними графіками:Завідувачі (методисти) центрів (кабінетів, лабораторій) дистанційного навчання закладів ППО

5

 

ВОС ІКТ

І етап (26.02–02.03); ІІ етап (03.03–25.09); ІІІ етап (26.09–28.09)

7

Директори закладів професійної (професійно-технічної) освіти

31

1

ДСМО

26.02–10.03 (форма навчання – очна)

8

Теоретичні і методичні аспекти розвитку фахової майстерності викладача (на базі ДВНЗ «Чернівецький коледж дизайну та економіки»)

10

1

ФОД

9

Викладачі коледжів, технікумів(на базі Київського державного коледжу туризму та готельного господарства)

30

1

ФОД

І етап (12.03–16.03); ІІ етап (17.03–06.10); ІІІ етап (08.10–12.10)

1

Викладачі коледжів, технікумів (на базі коледжу морського і річкового флоту КДАВТ)

29

1

ФОД

2

Методисти районних (міських) методичних кабінетів (центрів) без виділення профілю

24

1

ФОД

3

Завідувачі (методисти) кабінетів (лабораторій) психологічної служби закладів ППО ( 2.3.16, 2.3.28)

8

1

ПУ

 

Навчання за індивідуальними графіками:

 

 

 

Навчання за індивідуальними графіками:Методисти коледжів, технікумів (на базі Коледжу морського і річкового флоту КДАВТ м. Київ)

1

 

ФОД

Навчання за індивідуальними графіками: Завідувачі кафедр і структурних підрозділів, викладачі закладів ППО з психології та педагогіки (шифр 2.3.2, 2.3.12)

6

 

ПУ

Навчання за індивідуальними графіками: Завідувачі (методисти) кабінетів (лабораторій) з проблеми «Психолого-педагогічні засади розвитку конкурентоздатності педагогічних працівників»

2

 

ПУ

Навчання за індивідуальними графіками: Завідувачі (методисти) кабінетів (лабораторій) без виділення профілю з проблеми «Психолого-педагогічні засади розвитку конкурентоздатності педагогічних працівників»

1

 

ПУ

І етап (12.03–16.03); ІІ етап (17.03–09.10); ІІІ етап (10.10–12.10)

5

Директори коледжів, технікумів(на базі Одеського технічного коледжу  ОНАХТ)

18

1

УОП

6

Навчання за індивідуальними графіками:

 

 

 

Навчання за індивідуальними графіками:Директори коледжів, технікумів(на базі коледжу морського і річкового флоту КДАВТ)

1

 

ФОД

І етап (12.03–29.09); ІІ етап (01.10–05.10)

7

Практична андрагогіка(на базі  Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти)

25

1

ФОД

8

Завідувачі (методисти) структурних підрозділів закладів ППО з управління та організації освітнього процесу (відділи кадрів, навчальні, редакційно-видавничі відділи, бібліотеки, музеї тощо) (шифр 2.3.10, 2.3.17)

15

1

ФОД

9

Методисти обласних закладів ППО без виділення профілю категорії «спеціаліст» та ІІ категорії

8

1

ФОД

12.03–23.03 (форма навчання – очна)

10

Система забезпечення якості освіти у коледжі, технікумі (на базі Одеського технічного коледжу  ОНАХТ)

16

1

УОП

11

Забезпечення якості освіти в контексті сучасних реформ (на базі Одеського технічного коледжу  ОНАХТ)

20

1

ФОД

І етап (19.03–23.03); ІІ етап (24.03–13.10); ІІІ етап (16.10–20.10)

1

Забезпечення якості освіти в контексті сучасних реформ (на базі КНВЗ КОР «Богуславський гуманітарний коледж ім.  І.С. Нечуя-Левицького»)

16

1

ФОД

2

Заступники директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з навчально-виробничої роботи

26

1

ДСМО

3

Заступники директорів, новопризначені заступники директорів  з навчальної та навчально-методичної роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти (шифр 2.1.8, 2.1.16)

16

1

ДСМО

4

Методисти районних (міських) методичних кабінетів (центрів) та керівники методичних об’єднань із освітнього моніторингу та ЗНО

7

1

ФОД

5

Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів з проблеми «Теорія і практика освітніх змін і реформ»

10

1

УОП

6

Впровадження основних положень Концепції «Нова українська школа»

17

1

УОП

7

Сучасні освітні тренди

24

1

ФОД

8

Навчання за індивідуальними графіками:

 

 

 

Навчання за індивідуальними графіками:Новопризначені директори закладів професійної (професійно-технічної) освіти

2

 

ДСМО

Навчання за індивідуальними графіками:Правове регулювання інтелектуальної власності в освіті

2

 

УОП

Навчання за індивідуальними графіками: Досягнення ефективності в управлінській діяльності закладів вищої освіти в умовах освітніх реформ

1

 

УОП

Навчання за індивідуальними графіками:Теорія і практика освітніх змін і реформ

3

 

УОП

І етап (26.03–30.03); ІІ етап (31.03–20.10); ІІІ етап (22.10–26.10)

1

Методисти районних (міських) методичних кабінетів (центрів) та керівники методичних об’єднань з предметів освітніх галузей Державного стандарту «Початкова освіта», «Природознавство», «Технології», «Здоров’я і фізична культура», «Мистецтво» (шифр 3.5, 3.6)

27

1

ФОД

2

Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій та інститутів(на базі Національного університету технологій та дизайну м. Київ)

15

1

ВОС ІКТ

3

Директори (заступники директорів, резерв директорів) закладів ЗСО з проблеми  «Управління конкурентоспроможністю  закладу загальної середньої освіти»  (шифр 2.4.5, 2.4.8, 2.4.9)

 

13

 

1

ДСМО

4

Навчання за індивідуальними графіками:

 

 

 

Навчання за індивідуальними графіками:Директори (заступники директорів, провідні фахівці) бібліотек університетів, академій, інститутів

6

 

УОП

Навчання за індивідуальними графіками:Директори (заступники директорів,резерв директорів) експериментальних ЗНЗ з проблем інклюзивної освіти

2

 

ДСМО

Навчання за індивідуальними графіками:Методисти районних (міських) методичних кабінетів (центрів), організатори дистанційного навчання

2

 

ВОС ІКТ

І етап (26.03–13.10); ІІ етап (17.10–21.10)

6

Методисти обласних закладів ППО без виділення профілю І та вищої категорії

12

1

ФОД

7

Куратори-тьютори навчальних груп закладів післядипломної педагогічної освіти

18

1

ВОС ІКТ

 

Усього:

602

30

 

 

 

КВІТЕНЬ

26.03–07.04 (форма навчання – очна)

1

Викладачі коледжів, технікумів(на базі комунального закладу «Бердичівський педагогічний коледж» Житомирської обласної ради»)

30

1

ФОД

2

Директори (заступники директорів, резерв директорів) закладів загальної середньої освіти з упровадження комп’ютерно-інформаційних технологій в управління та навчально-виховний процес(на базі Мелітопольської гімназії № 9 Мелітопольської міської ради Запорізької області)

30

2

ВОС ІКТ

3

Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів з проблеми «Психолого-педагогічні засади розвитку конкурентоздатності науково-педагогічних працівників» (на базі Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди»

15

1

ПУ

І етап (02.04–06.04); ІІ етап (07.04–27.10); ІІІ етап (29.10–02.11)

1

Керівники районних (міських) методичних кабінетів (центрів)

19

1

ФОД

2

Науково-педагогічні працівники з проблем впровадження інформаційних технологій та дистанційного навчання в освітній процес університетів, академій, інститутів

14

1

ВОС ІКТ

3

Викладачі університетів, академій, інститутів без педагогічної освіти

24

1

ФОД

4

Викладачі університетів, академій, інститутів, які викладають психолого-педагогічні дисципліни

9

1

ПУ

 

Навчання за індивідуальними графіками:

 

 

 

Навчання за індивідуальними графіками:Резерв директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти

4

 

ДСМО

І етап (02.04–06.04); ІІ етап (07.04–30.10); ІІІ етап (31.10–02.11)

6

Директори закладів професійної (професійно-технічної) освіти

30

1

ДСМО

7

Директори (заступники директорів) інститутів, декани (заступники деканів) факультетів університетів, академій, інститутів

17

1

УОП

8

Навчання за індивідуальними графіками:

 

 

 

Навчання за індивідуальними графіками:Директори закладів професійної (професійно-технічної) освіти з проблеми «Інноваційні технології в організації електронного документообігу»

2

 

УОП

Навчання за індивідуальними графіками:Директори коледжів, технікумів з проблеми «Психолого-управлінські засади розвитку конкурентоздатності освітніх організацій»

1

 

ПУ

Навчання за індивідуальними графіками: Завідувачі кафедр і структурних підрозділів університетів, академій та інститутів з проблем «Інформатизації освітнього процесу та дистанційного навчання»

4

 

ВОС ІКТ

І етап (10.04–14.04); ІІ етап (16.04–03.11); ІІІ етап (05.11–09.11)

1

Новопризначені заступники директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з навчально-виробничої роботи

21

1

ДСМО

2

Методисти закладів професійної (професійно-технічної) освіти

21

1

ФОД

3

Методисти районних (міських) методичних кабінетів (центрів) без виділення профілю

24

1

ФОД

4

Веб-ресурси та медіа-технології в педагогічній практиці (5.31, 5.32, 5.67)

18

1

ВОС ІКТ

5

Директори (заступники директорів) закладів спеціальної освіти (шкіл-інтернатів)для дітей з вадами слуху

10

1

ДСМО

6

Навчання за індивідуальними графіками:

 

 

 

Навчання за індивідуальними графіками: Методисти районних (міських) методичних кабінетів (центрів) та керівники методичних об’єднань з позашкільної освіти та роботи з обдарованими дітьми

3

 

ФОД

Навчання за індивідуальними графіками:Директори (заступники директорів, резерв директорів) шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

1

 

ДСМО

Навчання за індивідуальними графіками:Практичні психологи закладів професійної (професійно-технічної освіти)

3

 

ПУ

Навчання за індивідуальними графіками: Директори (заступники директорів, резерв директорів) закладів загальної середньої освіти з питань упровадження медіа-освіти в інформаційно-освітній простір

1

 

ВОС ІКТ

Навчання за індивідуальними графіками:Директори (заступники директорів), резерв директорів закладів загальної середньої освіти з упровадження комп’ютерно-інформаційних технологій в управління та освітній процес 

5

 

ВОС ІКТ

І етап (16.04–20.04); ІІ етап (21.04–10.11); ІІІ етап (12.11–16.11)

1

Методисти обласних навчально (науково)-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти

26

1

ДСМО

2

Керівники районних (міських) методичних кабінетів (центрів)

18

1

ФОД

3

Методисти районних (міських) методичних кабінетів (центрів) та керівники методичних об’єднань з дошкільної, початкової освіти та інклюзивної освіти

24

1

ФОД

4

Методисти коледжів, технікумів

14

1

ФОД

5

Методисти районних (міських) методичних кабінетів (центрів) та керівники методичних об’єднань новопризначені зі стажем роботи до 1 року (без виділення профілю)

18

1

ФОД

6

Навчання за індивідуальними графіками:

 

 

 

Навчання за індивідуальними графіками:Заступники директорів обласних навчально(науково)-методичних центрів (кабінетів) професійної (професійно-технічної) освіти

2

 

ДСМО

І етап (16.04–20.04); ІІ етап (21.04–13.11); ІІІ етап (14.11–16.11)

7

Завідувачі (начальники) кафедр університетів, академій, інститутів

31

1

УОП

8

Завідувачі (начальники, науково-педагогічні працівники) кафедр університетів, академій, інститутів з проблеми «Психолого-управлінські засади розвитку конкурентоздатності науково-педагогічних працівників(шифр 2.6.23, 2.6.30)

11

1

ПУ

9

Навчання за індивідуальними графіками:

 

 

 

Навчання за індивідуальними графіками:Директори обласних навчально(науково)-методичних центрів (кабінетів) професійної (професійно-технічної)  освіти

3

 

ДСМО

І етап (23.04–27.04); ІІ етап (28.04–17.11); ІІІ етап (19.11–23.11)

1

Викладачі коледжів, технікумів(на базі Смілянського коледжу харчових технологій НУХТ)

34

1

ФОД

2

Система забезпечення якості освіти у коледжі, технікумі (на базі Смілянського коледжу харчових технологій)

9

1

УОП

3

Методисти районних (міських) методичних кабінетів (центрів) без виділення профілю

24

1

ФОД

4

Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів

25

1

ФОД

5

Методисти університетів, академій, інститутів

22

1

ФОД

6

Методисти районних (міських) методичних кабінетів (центрів) та керівники методичних об’єднань психологічної служби

18

1

ПУ

7

Директори (заступники директорів, резерв директорів) дитячо-юнацьких спортивних шкіл

8

1

ДСМО

8

Інтерактивні технології у закладах вищої освіти

21

1

ВОС ІКТ

9

Навчання за індивідуальними графіками:

 

 

 

Навчання за індивідуальними графіками:Директори (резерв директорів), заступники директорів дитячо-юнацьких спортивних шкіл з питань психологічної підтримки обдарованої молоді

2

 

ПУ

Навчання за індивідуальними графіками:Директори (заступники директорів, резерв директорів) навчально-виховних комплексів «Дитячий садок – школа»

4

 

ДСМО

Навчання за індивідуальними графіками: Керівники (резерв керівників) закладів дошкільної освіти з проблем інклюзивної освіти

1

 

ДСМО

Навчання за індивідуальними графіками: Керівники (резерв керівників) закладів дошкільної освіти з проблеми «Управління конкурентоспроможністю освітнього закладу»

1

 

ДСМО

Навчання за індивідуальними графіками: Керівники (резерв керівників) закладів дошкільної освіти з проблеми «Маркетинг в освіті та зв’язки з громадськістю»

1

 

ДСМО

 

Усього

623

30

 

ТРАВЕНЬ

І етап (14.05–18.05); ІІ етап (19.05–08.12); ІІІ етап (10.12–14.12)

1

Методисти районних (міських) методичних кабінетів (центрів) та керівники методичних об’єднань з дошкільної, початкової освіти та інклюзивної освіти

23

1

ФОД

2

Методисти районних (міських) методичних кабінетів (центрів) без виділення профілю

24

1

ФОД

3

 

Викладачі університетів, академій, інститутів без педагогічної освіти

24

1

ФОД

4

Директори (заступники директорів, резерв директорів) районних (обласних, міських) центрів дитячої та юнацької творчості з питань підтримки обдарованої молоді(шифр 2.5.1, 2.5.2, 2.5.5)

21

1

ПУ

5

Сучасні освітні тренди

23

1

ФОД

6

Навчання за індивідуальними графіками:

 

 

 

Навчання за індивідуальними графіками: Викладачі коледжів (технікумів), які викладають психолого-педагогічні дисципліни

1

 

ПУ

Навчання за індивідуальними графіками:Викладачі коледжів, технікумів з проблеми «Психолого-педагогічні засади розвитку конкурентоздатності майбутніх фахівців»

3

 

ПУ

Навчання за індивідуальними графіками: Викладачі коледжів, технікумів з питань упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес

1

 

ВОС ІКТ

Навчання за індивідуальними графіками: Керівники структурних підрозділів та педагогічні працівники коледжів, технікумів з проблеми «Інформатизація освітнього процесу та дистанційного навчання»

1

 

ВОС ІКТ

І етап (21.05–25.05); ІІ етап (26.05–15.12); ІІІ етап (17.12–21.12)

1

Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій та інститутів(на базі Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка)                                         

40

2

ВОС ІКТ

2

Викладачі коледжів, технікумів з проблеми «Психолого-педагогічні засади розвитку конкурентоздатності майбутніх фахівців»(на базі Лубенського лісотехнічного коледжу)

24 

1

ПУ

3

Заступники директорів коледжів, технікумів (шифр 2.7.4, 2.7.5, 2.7.7, 2.7.8)

18

1

УОП

4

Новопризначені керівники районних (міських) методичних кабінетів (центрів)

24

1

ФОД

5

Методисти районних (міських) методичних кабінетів (центрів) без виділення профілю

24

1

ФОД

6

Методисти районних (міських) методичних кабінетів (центрів) та керівники методичних об’єднань із предметів освітніх галузей Державного стандарту «Мови і літератури», «Суспільствознавство», «Мистецтво»

20

1

ФОД

7

Інтерактивні технології у закладах вищої освіти

21

1

ВОС ІКТ

8

Менеджмент інновацій в сучасному  закладі освіти

16

1

ДСМО

9

Навчання за індивідуальними графіками:

 

 

 

Навчання за індивідуальними графіками:Директори коледжів, технікумів з проблеми «Психолого-управлінські засади розвитку конкурентоздатності освітніх організацій» (на базі Лубенського лісотехнічного коледжу)

 

ПУ

 

Усього

309

14

 

 

ЧЕРВЕНЬ

І етап (30.05–01.06); ІІ етап (02.06–21.11); ІІІ етап (22.11–23.11)

1

Проректори (віце-президенти, заступники начальників) університетів, академій, інститутів з проблеми «Досягнення ефективності  управлінської діяльності закладів вищої освіти в умовах освітніх реформ»

11

1

УОП

2

Навчання за індивідуальними графіками:

 

 

 

Навчання за індивідуальними графіками:Проректори (віце-президенти, заступники начальників) університетів, академій, інститутів з проблеми «Інноваційні технології в організації електронного документообігу»

1

 

УОП

Навчання за індивідуальними графіками:Проректори (віце-президенти, заступники начальників) університетів, академій, інститутів з проблеми «Правове регулювання якості освіти»

2

 

УОП

 

Усього

14

1

 

 

РАЗОМ

3000

144