27.02.18 о 14.15 відбудеться засідання кафедри

    Шановні колеги! У вівторок, 27.02.18 о 14.15 відбудеться засідання кафедри. Порядок денний: 1. Наукова діяльність кафедри за темою дослідження: основні науково-прикладні результати на ІІ…

31.01.2018 р. о 13.00 в актовій залі Університету відбудеться засідання кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо! 31.01.2018 р. о 13.00 в актовій залі ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" відбудеться засідання кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО ДВНЗ "УМО". ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання №1 "Освіта…

СЕСІЯ АСПІРАНТІВ 2 КУРСУ. ОСВОЮЄМО НОВИЙ ШЛЯХ ВІДКРИТТЯ НОВОГО: ЧЕРЕЗ КОМІЧНЕ ТА УЯВУ!

21 грудня 2017 року проведено заняття для аспірантів 2 курсу із проблеми технології організації дослідно-експериментальної роботи (доц. Скрипник Марина Іванівна). Вихідним у розробленні й завдань для робочого зошиту № 2…

ПРАЦЮЄМО З АСПІРАНТАМИ

Розробник: М.І. Скрипник, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України  Творча майстерня молодого науковця.…

Шановні колеги! Запрошуємо до дискусії!

Оновлено авторські науково-методичні розробки для аспірантів, педагогічних працівників (автор: Марина Скрипник) Режим доступу: https://padlet.com/marina_scripnik/nauka

Видання для педагогічних працівників

У Медіатеці електронних засобів навчання www.nmcbook.com.ua , у розділі “Електронні посібники та підручники” (підрозділ “Педагогіка”) у вільному доступі розміщено: а) "Інтерактивні…

Інтеграція теорії та практики:  можливості Padlet (віртуальної дошки) для наукових студій

Результати роботи з підтеми наукового дослідження «Зміст і технології професійного розвитку науково-педагогічних працівників у системі освіти дорослих» (виконавець – М.І.Скрипник, кандидат педагогічних…

ВІДБУЛИСЯ ЗАНЯТТЯ ДЛЯ АСПІРАНТІВ

Продовжуємо досліджувати... 3 листопада 2017 року Марина Скрипник (кандидат педагогічних наук, доцент) з аспірантами 2 курсу Університету менеджменту освіти НАПН України евристично шукала відповіді на ключову проблему…