Інтеграція теорії та практики:  можливості Padlet (віртуальної дошки) для наукових студій

Результати роботи з підтеми наукового дослідження «Зміст і технології професійного розвитку науково-педагогічних працівників у системі освіти дорослих» (виконавець – М.І.Скрипник, кандидат педагогічних…

ВІДБУЛИСЯ ЗАНЯТТЯ ДЛЯ АСПІРАНТІВ

Продовжуємо досліджувати... 3 листопада 2017 року Марина Скрипник (кандидат педагогічних наук, доцент) з аспірантами 2 курсу Університету менеджменту освіти НАПН України евристично шукала відповіді на ключову проблему…

Відбувся методологічний семінар  з онлайн-трансляцією «Освітньо-філософські засади Нової української школи»

18 жовтня 2017 року кафедрою філософії і освіти дорослих було організовано методологічний семінар з онлайн-трансляцією "Освітньо-філософські засади «Нової української школи". В онлайн-трансляції взяли участь…

ФАХІВЦІ НОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ МАЮТЬ ВОЛОДІТИ ЖИВИМ, ЕФЕКТИВНИМ, ПЕРЕКОНЛИВИМ СЛОВОМ ЯК ІНТЕГРАЦІЙНОЮ ЯКІСТЮ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! В Електронній бібліотеці НАПН України на сторінці кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО ДВНЗ «УМО» розміщено навчальне видання [Режим доступу:…

ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ  У НАУКОВО-МЕТОДИЧНОМУ СЕМІНАРІ  З ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЄЮ  «ОСВІТНЬО-ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ»

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИКАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ        …

«Praenosco simul, sed et pro multis aliis»

«Учитись разом, від інших і для інших»! Такий меседж став провідним на курсах підвищення кваліфікації завідувачів кафедр і структурних підрозділів закладів ППО (куратор-тьютор – проф. В.В.Сидоренко) за…

Успішне закінчення курсів підвищення кваліфікації

Вітаємо з успішним закінченням курсів підвищення кваліфікації слухачів групи «Методисти районних (міських) методичних кабінетів (центрів) та керівники методичних об’єднань із дошкільної, початкової освіти та…

УСПІШНЕ ЗАКІНЧЕННЯ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

8 вересня 2017 року курси підвищення кваліфікації закінчили слухачі групи методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів) без виділення профілю (куратор – доц. Швень Я. Л.). Заняття…

ДЯКУЄМО КОЛЕГАМ ЗА ПІДТРИМКУ НАШИХ ІНІЦІАТИВ

21.06.17 на засіданні вченої ради ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" затверджено пакет технічної документації щодо діяльності Віртуальної кафедри андрагогіки - ВКА (засновник і модератор - кафедра філософії і освіти…