ФАХІВЦІ НОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ МАЮТЬ ВОЛОДІТИ ЖИВИМ, ЕФЕКТИВНИМ, ПЕРЕКОНЛИВИМ СЛОВОМ ЯК ІНТЕГРАЦІЙНОЮ ЯКІСТЮ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! В Електронній бібліотеці НАПН України на сторінці кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО ДВНЗ «УМО» розміщено навчальне видання [Режим доступу:…

ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ  У НАУКОВО-МЕТОДИЧНОМУ СЕМІНАРІ  З ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЄЮ  «ОСВІТНЬО-ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ»

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИКАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ        …

«Praenosco simul, sed et pro multis aliis»

«Учитись разом, від інших і для інших»! Такий меседж став провідним на курсах підвищення кваліфікації завідувачів кафедр і структурних підрозділів закладів ППО (куратор-тьютор – проф. В.В.Сидоренко) за…

Успішне закінчення курсів підвищення кваліфікації

Вітаємо з успішним закінченням курсів підвищення кваліфікації слухачів групи «Методисти районних (міських) методичних кабінетів (центрів) та керівники методичних об’єднань із дошкільної, початкової освіти та…

УСПІШНЕ ЗАКІНЧЕННЯ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

8 вересня 2017 року курси підвищення кваліфікації закінчили слухачі групи методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів) без виділення профілю (куратор – доц. Швень Я. Л.). Заняття…

ДЯКУЄМО КОЛЕГАМ ЗА ПІДТРИМКУ НАШИХ ІНІЦІАТИВ

21.06.17 на засіданні вченої ради ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" затверджено пакет технічної документації щодо діяльності Віртуальної кафедри андрагогіки - ВКА (засновник і модератор - кафедра філософії і освіти…

УСПІШНЕ ЗАВЕРШЕННЯ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

23 червня 2017 року закінчилось навчання методистів позашкільних навчальних закладів на курсах підвищення кваліфікації (куратор-тьютор – доц. Ярослава Швень). На заліковій сесії слухачі курсів взяли участь у…

УСПІШНЕ ЗАВЕРШЕННЯ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Вітаємо з успішним закінченням курсів підвищення кваліфікації слухачів категорії "Методисти районних (міських) методичних кабінетів (центрів) без виділення профілю" (куратор-тьютор – кандидат пед. наук…

БУДЬ ТИМИ ЗМІНАМИ, ЯКІ ХОТІВ БИ ПОБАЧИТИ У СВІТІ

Із 12.06.17 по 23.06.2017 на базі Одеського ОІППО проходять виїзні курси підвищення кваліфікації методистів районних (міських) методичних кабінетів без виділення профілю (куратор-тьютор – доц. Єрмоленко…

В ЕЛЕКТРОННІЙ БІБЛІОТЕЦІ НАПН УКРАЇНИ РОЗМІЩЕНО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ

         ШАНОВНІ КОЛЕГИ! ВИДАННЯ, НА ЯКЕ ВИ ЧЕКАЛИ! В ЕЛЕКТРОННІЙ БІБЛІОТЕЦІ НАПН УКРАЇНИ РОЗМІЩЕНО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ. КУРИКУЛУМ ПІДВИЩЕННЯ…