«МАЙСТЕРНІСТЬ ПРОЕКТУВАННЯ УРОКУ: НОВІ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ»

«МАЙСТЕРНІСТЬ ПРОЕКТУВАННЯ УРОКУ: НОВІ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ»

Сучасна освіта потребує постійного вдосконалення та адаптації до швидко змінюваних умов. У цьому контексті особливе значення має проєктування уроків, які відповідали б вимогам цифрової ери та новітнім педагогічним теоріям. Відповідно, Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України організував тематичні курси «Проєктування сучасного уроку: теорія та практика» (куратори – Марина Іванівна Скрипник, Наталія Петрівна Волинець, кафедра філософії і освіти дорослих), які зібрали педагогів з усієї країни для обміну досвідом та розвитку професійних навичок. Основною метою курсів було підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом ознайомлення їх з новітніми підходами до проєктування уроків, використання сучасних методик та інструментів для ефективного навчання учнів. Слухачі курсів мали можливість не лише ознайомитися з теоретичними засадами, але й розробити власні проєкти уроків, мультимодальні навчальні тексти, що сприятиме підвищенню якості освіти у їхніх навчальних закладах. Відповідно до ОПП та РНП кураторами розроблено дидактичну базу, що включала:

  • робочий зошит (рукописний формат - Скрипник М.І., Кравчинська Т.С., Волинець Н.П. Проєктування сучасного уроку: теорія та практика: Робочий зошит для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. К.: ЦІПО, 2022. 66 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/733670/; інтерактивний формат - Скрипник М.І., Кравчинська Т.С., Волинець Н.П. Проєктування сучасного уроку: теорія та практика: Робочий зошит для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. К.: ЦІПО, 2024.  URL: https://lib.iitta.gov.ua/739278/
  • інтерактивна онлайн збірка - Скрипник М.І., Кравчинська Т.С., Волинець Н.П. НАУКА ТА МИСТЕЦТВО УРОКУ ХХI ст. URL: https://lib.iitta.gov.ua/739589/
  • інтерактивна творека - https://view.genially.com/665c8667c3ab280013c9bad7/guide-interaktivna-tekstoteka

Слухачі окрім виконання випускних робіт разом із кураторами створили спільний проєкт «Досліджуємо урок», що об'єднує три підпроєкти: проєкт 1: "Що промислові революції змінили в освіті - теорії та практиці навчання - шкільному уроці?"; проєкт 2: “Методи і прийоми формування актуальних навичок учнів на уроці"; проєкт 3: "Сучасний урок: досвід - пошук - експеримент". URL: https://padlet.com/qwerth12345687654321/19-02-24-lg9ark0i76zr93dc

Особливим аспектом спільної взаємодії було виконання вебквеста - https://view.genially.com/665c5ac6b6405e00145e07f7/interactive-content-vebkvest-multimodalni-teksti

Проведення тематичних курсів «Проєктування сучасного уроку: теорія та практика» стало важливим кроком у підвищенні кваліфікації педагогічних працівників. Учасники отримали цінний досвід та нові знання, які вони зможуть застосувати у своїй професійній діяльності, що сприятиме підвищенню якості освіти в Україні. Розроблені під час курсів навчальні матеріали сприятимуть створенню сучасного, інтерактивного та ефективного освітнього процесу.