Кафедра професійної та вищої освіти

Кафедра професійної та вищої освіти є структурним підрозділом Центрального інституту післядипломної освіти ДВНЗ “Університет менеджменту освіти” НАПН України, створена 1 жовтня 2015 року, яка відповідно до нормативних актів Університету здійснює підвищення кваліфікації, наукову та організаційно-методичну роботу для керівних кадрів системи вищої освіти, науково-педагогічних працівників, а також інших категорій, відповідно до замовлень.

Підвищення кваліфікації направлено на задоволення освітніх та професійних потреб, професійного розвитку слухачів, забезпечення відповідності кваліфікації слухача змінам умов професійної діяльності в системі освіти України. А також сприяє підвищенню освітнього і культурного рівня людини, поглибленню знань у відповідній сфері.

«ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України нагороджено золотою медаллю ХХХІІІ Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2018» у номінації виставкового конкурсу «Інноваційний розвиток освіти та сучасні педагогічні технології» за колективну монографію «Освіта дорослих у перспективі змін: інновації, технології, прогнози» В.В.Олійника, О.М.Отич, Т.М.Сорочан, М.О.Дей, Т.О.Лукіної, А.В.Василюк, В.Г.Базелюка, А.О.Молчанової, Н.І.Яковець, І.Г.Отамась, А.Б.Жихарєвої