Кафедра університетської освіти і права

Кафедра університетської освіти і права є структурним підрозділом Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ “Університет менеджменту освіти” НАПН України, створена 1 жовтня 2015 року, яка відповідно до нормативних актів Університету здійснює підвищення кваліфікації, наукову та організаційно-методичну роботу для керівних кадрів системи вищої освіти, науково-педагогічних працівників, а також інших категорій, відповідно до замовлень.

Підвищення кваліфікації направлено на задоволення освітніх та професійних потреб, професійного розвитку слухачів, забезпечення відповідності кваліфікації слухача змінам умов професійної діяльності в системі освіти України. А також сприяє підвищенню освітнього і культурного рівня людини, поглибленню знань у відповідній сфері.