Кафедра професійної та вищої освіти

Кафедра професійної та вищої освіти є структурним підрозділом Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО “Університет менеджменту освіти” НАПН України, створена 14 лютого 2005 року, яка відповідно до нормативних актів Університету здійснює підвищення кваліфікації, наукову, науково-методичну та організаційно-методичну роботу для керівних кадрів системи вищої та професійної освіти, науково-педагогічних працівників і педагогічних працівників, завідувачів відділень (центрів) якості освіти, а також інших категорій, відповідно до замовлень.

Свою діяльність науково-педагогічні працівники кафедри спрямовують на: задоволення освітніх та професійних потреб особистості; сприяння професійному розвитку і самовдосконаленню слухачів згідно із вимогами ринку праці; забезпечення відповідності кваліфікації слухачів викликам інформаційного суспільства та реформування системи національної освіти. А також сприяє підвищенню освітнього і культурного рівня людини, розвитку професійної і педагогічної компетентності.