Наукова діяльність кафедри

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ «ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ФАХІВЦІВ У СИСТЕМІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЇ»

НАУКОВА ТЕМА КАФЕДРИ: «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» (2017-2019) 

ДР №0117U002380

Звіт за 2017 рік

Звіт за 2016 рік

Звіт за 2015 рік

Технології професійного розвитку педагогів: методичний порадник; авт. колектив .⁄ Упорядники: Тамара Михайлівна Сорочан, Марина Іванівна Скрипник; навч.-метод. посіб.; Держ. вищ. навч. зал. «Ун-т менедж. освіти». – Створено в НМЦ «Агроосвіта», 2016

С П И С О К ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ СПІВРОБІТНИКІВ КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ (із 2012 року)

Презентації:

Сидоренко В.В Ресурс кафедри в електронній бібліотеці НАПН України (січень 2017 р.)

Сорочан Т.М. Концепція підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівних кадрів освіти" (березень 2017 р.)

Сидоренко В.В.  Про стан і перспективи публікацій наукових робіт викладачів кафедри філософії і освіти дорослих (квітень 2017 р.)

Скрипник М.І.  Наукова діяльність кафедри (квітень 2017 р.)

Сидоренко В.В. Тематичний дайджест нових розробок кафедри філософії і освіти дорослих за 2017 рік (жовтень 2017 р.)

Збірник матеріалів ІІ-ої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції "ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ФАХІВЦІВ У СИСТЕМІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЇ"