Наукова діяльність кафедри

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ «ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ФАХІВЦІВ У СИСТЕМІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЇ»

НАУКОВА ТЕМА КАФЕДРИ: «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» (2017-2019) 

ДР №0117U002380

Збірник матеріалів ІІ-ої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції "ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ФАХІВЦІВ У СИСТЕМІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЇ"

С П И С О К ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ СПІВРОБІТНИКІВ КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ (2017 - 2019 р.р)