Кафедра фiлософiї і освiти дорослих

 

Шановні освітяни!

Кафедра філософії і освіти дорослих вітає вас і запрошує до взаємодії та партнерства!

Діяльність нашої кафедри спрямована на забезпечення професійного розвитку педагогічних та науково-педагогічних працівників у системі післядипломної освіти. Викладачі кафедри – досвідчені андрагоги-практики, дослідники проблем освіти дорослих.

Ми маємо багаторічний досвід роботи у сфері освіти дорослих, участі у міжнародних проектах, проведення наукових та науково-методичних заходів, здійснення науково-дослідної діяльності. Стратегія діяльності кафедри полягає у розробці теоретичних засад освіти дорослих, розвитку андрагогіки як галузі педагогічного знання, а також у практичному впровадженні інноваційних технологій освіти на курсах підвищення кваліфікації та у міжкурсовий період.

Запрошуємо вас до співпраці за такими напрямами

  • філософія сучасної освіти;
  • науково-дослідницька діяльність з проблем освіти дорослих та фахового підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
  • освіта дорослих : сучасні стратегії, проблеми і перспективи;
  • формування готовності освітян до Євроінтеграції;
  • забезпечення навчального процесу підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників освіти;
  • підготовка наукових кадрів. 

Презентації:

  

ПЕРЕЛІК ТЕМАТИЧНИХ/АВТОРСЬКИХ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НА 2018 РІК