Кафедра фiлософiї і освiти дорослих

Шановні освітяни!

Кафедра філософії і освіти дорослих вітає вас
і запрошує до взаємодії та партнерства!

Кафедра працює під професійним гаслом:

«Освіта дорослих для сучасного життя: професійно, атракційно, креативно!» 

Професійний розвиток фахівців відбувається через відкриті технології освіти дорослих, відкритий контент і відкриті знання, взаємоузгоджуваність усіх складників, а також спільне створення, експериментування, роздуми, обмін та застосування накопичених ідей і знань, досвіду всіх суб’єктів, наявність умов для їхнього вільного входження в освітній простір та отримання якісної освіти без обмеження гендерних, вікових, національних, територіальних відмінностей.

Пріоритетамипрофесійної діяльності кафедри визначено:

 • зміст і мобільність як конкурентні переваги;
 • розширення категорій слухачів та вихід у неформальну та інформальну освіту дорослих;
 • маркетинг знань і додаткових освітніх послуг;
 • якість освітньої діяльності, забезпечення якості освітніх послуг;
 • механізм визнання результатів професійного розвитку педагогів за накопичувальною системою навчання;
 • професійний розвиток педагога Нової української школи в умовах формальної і неформальної освіти.

Ціннісними орієнтирами кафедри є:

 • людиноцентризм;
 • патріотизм;
 • академічна свобода;
 • академічна доброчесність;
 • спрямованість на освітні інновації;
 • розвиток професіоналізму впродовж життя;
 • лідерство у навчанні дорослих;
 • професійний успіх і кар’єра.

Кафедра філософії і освіти дорослих здійснює підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти галузі знань  01 «Освіта», працівників методичних служб, зокрема педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів ППО, науково-педагогічних та педагогічних працівників академій, інститутів, університетів, викладачів закладів фахової передвищої освіти ( коледжів, технікумів), методистів Р(М)МК(Ц).

Сторінка кафедри у соціальній мережі Facebook:

https://www.facebook.com/groups/2167163800255604/