Мета та завдання діяльності кафедри:

Метою діяльності кафедри є забезпечення науково-теоретичної та науково-практичної організації освітнього процес на основі цифрових технологій та принципів відкритої освіти.

Для реалізації мети кафедра вирішує завдання:

1. Забезпечувати умови для:

    • підвищення рівня дидактичної та методичної підготовленості НПП, що ґрунтується на цифрових технологіях та принципах відкритої освіти;
    • забезпечення оволодіння НПП сучасними цифровими технологіями, цифровими методами та підходами навчання на високому рівні;
    • удосконалення педагогічної майстерності НПП кафедри через різні форми післядипломної педагогічної освіти;
    • неперервного підвищення рівня цифрових компетентностей НПП.

2. Організовувати та забезпечувати освітній процес на високому професійному рівні відповідно до Статуту ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Розпорядження ДЗВО «Університет менеджменту освіти» від 27 жовтня 2023 р. № 22-р «Про організацію навчання та сертифікацію науково-педагогічних працівників».

3. Здійснювати науковий аналіз, узагальнення та використання актуального педагогічного досвіду впровадження цифрових технологій в освітній процес університету відповідно до Стратегії розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2023-2027 рр.

4. Проводити  наукові дослідження відповідно до профілю кафедри та Стратегії розвитку ДЗВО «Університет менеджменту освіти» на 2023-2027 рр.

5. Здійснювати керівництво науковою роботою аспірантів, докторантів та слухачів з проблем цифровізації освіти, формування цифрових компетентностей педагогів, розвитку інноваційних форм організації освітнього процесу на основі цифрових технологій тощо.

6. Забезпечувати інтеграцію і координацію діяльності кафедри з іншими підрозділами університету, закладами освіти та центрами системи післядипломної педагогічної освіти України з метою створення тимчасових творчих колективів педагогів за профілем кафедри.

7. Організовувати та проводити науково-практичні заходи з проблем цифровізації освіти дорослих, професійного зростання рівня цифрових компетентностей педагогічних працівників, оновлення змісту, форм та методів організації післядипломної педагогічної освіти на основі цифровізації.