Мета навчального відділу:

  • Організація освітнього процесу в ЦІПО на основі упровадження новітніх моделей підвищення кваліфікації;
  • Удосконалення основних напрямів розвитку освітнього процесу в ЦІПО на основі застосування сучасних підходів до післядипломної освіти.

Принципами, шо забезпечують динамічний розвиток та функціонування навчального відділу, є: прогностична спрямованість, системність, неперервність, науковість, індивідуалізація та диференціація організації навчання тощо.

Основні завдання відділу:

  • Забезпечення організації освітнього процесу підготовки та підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників та   державних службовців відповідно до сучасних вимог на засадах андрагогіки, акмеології та компетентнісного підходу.
  • Удосконалення й упровадження новітніх підходів до організаціїосвітнього процесу.
  • Урізноманітнення форм і моделей підвищення кваліфікації та забезпечення їх вибору споживачами освітніх послуг.
  • Формування контингенту слухачів курсів підвищення кваліфікації.
  • Розвиток напрямів підвищення кваліфікації споживачів освітніх послуг та післядипломної підготовки фахівців відповідно до запитів.
  • Співпраця з кафедрами, відділом організації навчального процесу та моніторингу, іншими структурними підрозділами Університету з питань забезпечення якості освітнього процесу підготовки та підвищення кваліфікації.
  • Вивчення й аналіз вітчизняного та зарубіжного перспективного досвіду з питань організації освітнього процесу у закладах післядипломної педагогічної освіти та вищих навчальних закладів тощо.
  • Висвітлення інформаційно-нормативних матеріалів з питань курсового підвищення кваліфікації на сайті Університету, у мас медіа, соціальних мережах тощо.