Матеріали діяльності кафедри

 

Матеріали конферецій

 • Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Управління якістю вищої освіти: проблеми та перспективи» (Словатчина)

  Завантажити
 • Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій» 2 квітня 2021 р.
  Завантажити

ПОСІБНИКИ КАФЕДРИ

 • Навчально-методичний посібник "ПРОЯВИ КОРУПЦІЇ В СИСТЕМІ ОСВІТИ: ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ"
  Завантажити
 • МОНОГРАФІЯ РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ
  Завантажити
 • ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ Із перспективи соціальної освіти
  Завантажити
 • КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ ОСВІТА ДОРОСЛИХ У ПЕРСПЕКТИВІ ЗМІН: ІННОВАЦІЇ, ТЕХНОЛОГІЇ, ПРОГНОЗИ
  Завантажити
 • НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК "УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: ПРАКСЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ"
  Завантажити
      

Спецкурси викладачів кафедри

 • СПЕЦКУРС«Попередження професійної деформації особистості педагогічних працівників як фактор підвищення
  якості освіти»

  Завантажити
 • Спецкурс "Правове регулювання ліцензування та акредитації"

  Завантажити
 • Аналітична діяльність керівника коледжу (технікуму)
  Завантажити
 • Організація науково-дослідницької роботи студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

  Завантажити
 • Європейський досвід розвитку системи
  освіти дорослих

  Завантажити
 • Системне управління розвитком коледжу (технікуму)

  Завантажити
 • Оптимізація мережі вищих навчальних закладів України та її регіонів в умовах децентралізації

  Завантажити
 • РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
  Завантажити

Орієнтовна тематика випускних робіт

 • ТЕМАТИКА ВИПУСКНИХ РОБІТ (для керівників закладів вищої освіти на 2020 рік)

  Завантажити
 • ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ВИПУСКНИХ РОБІТ ДЛЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

  Завантажити
 • ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ВИПУСКНИХ РОБІТ

  Завантажити

Методичні рекомендації

 • ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРУ-ПРАКТИКУМУ В СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
  Завантажити
 • Професійний розвиток педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритої освіти: освітні практики
  Завантажити
   

Педагогічні читання

 • Макаренківські педагогічні читання (ПРОГРАМА) 24 березня 2021 р.
  Завантажити
 • РЕКОМЕНДАЦІЇ Макаренківських педагогічних читань 24 березня 2021 р.
  Завантажити

КРУГЛІ СТОЛИ, ДИСКУСІЙНІ ПАНЕЛІ, ТЕМАТИЧНІ ДИСКУСІЇ

 • Програма круглого столу «Актуальні проблеми сучасної освіти» 20.04.2021
  Завантажити
 • Рекомендації учасників круглого столу «Актуальні проблеми сучасної освіти» 20.04.2021
  Завантажити
 • ПРОГРАМА ВЕБІНАРУ «Логістичний підхід до забезпечення розвитку професійних та творчих здібностей педагогічних працівників і здобувачів освіти ЗП(ПТ)О» 12.05.2021 р.
  Завантажити
 • Рекомендації учасників вебінару «Логістичний підхід до забезпечення розвитку професійних та творчих здібностей педагогічних працівників і здобувачів освіти ЗП(ПТ)О» 12.05.2021 р
  Завантажити