Матеріали діяльності кафедри

Програма проведення науково-практичної конференції "Підготовка конкурентоздатних фахівців у ЗП(ПТ)Останпроблеми та перспективи розвитку" 

П Р О Г Р А М А ПРЕЗЕНТАЦІЇ МЕТОДИЧНОГО ПОСІБНИКА

Логістика впровадження інноваційних освітніх технологій для розвитку навичок «4К»

ПРОГРАМА ФОРСАЙТ СЕСІЇ "Самоорганізація розвитку мяких навичок педагогічних працівників як елемент освіти впродовж життя" у межах заходів Європейського року навичок.

ПРОГРАМА  онлайн-платформи педагогічних працівників ЗП(ПТ)О Чернівецької області

ТЕКСТИ ЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ ЗМІСТОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Матеріали конферецій

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  Управління розвитком ЗП(ПТ)О на засадах педагогічної логістики: стан, реалії, досвід. Київ, 17 листопада 2022 р. ДЗВО «УМО» НАПН України.  

ПОСІБНИКИ КАФЕДРИ

      

Орієнтовна тематика випускних робіт

Методичні рекомендації

   

Педагогічні читання

КРУГЛІ СТОЛИ, ДИСКУСІЙНІ ПАНЕЛІ, ТЕМАТИЧНІ ДИСКУСІЇ