Матеріали діяльності кафедри

 

Матеріали конферецій

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  Управління розвитком ЗП(ПТ)О на засадах педагогічної логістики: стан, реалії, досвід. Київ, 17 листопада 2022 р. ДЗВО «УМО» НАПН України.  

 • Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій» 2 квітня 2021 р.
  Завантажити

ПОСІБНИКИ КАФЕДРИ

 • Навчально-методичний посібник "ПРОЯВИ КОРУПЦІЇ В СИСТЕМІ ОСВІТИ: ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ"
  Завантажити
 • МОНОГРАФІЯ РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ
  Завантажити
 • ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ Із перспективи соціальної освіти
  Завантажити
 • КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ ОСВІТА ДОРОСЛИХ У ПЕРСПЕКТИВІ ЗМІН: ІННОВАЦІЇ, ТЕХНОЛОГІЇ, ПРОГНОЗИ
  Завантажити
 • НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК "УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: ПРАКСЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ"
  Завантажити
      

Орієнтовна тематика випускних робіт

 • ТЕМАТИКА ВИПУСКНИХ РОБІТ (для керівників закладів вищої освіти на 2020 рік)

  Завантажити
 • ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ВИПУСКНИХ РОБІТ ДЛЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

  Завантажити
 • ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ВИПУСКНИХ РОБІТ

  Завантажити

Методичні рекомендації

 • ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРУ-ПРАКТИКУМУ В СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
  Завантажити
 • Професійний розвиток педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритої освіти: освітні практики
  Завантажити
   

Педагогічні читання

 • Макаренківські педагогічні читання (ПРОГРАМА) 24 березня 2021 р.
  Завантажити
 • РЕКОМЕНДАЦІЇ Макаренківських педагогічних читань 24 березня 2021 р.
  Завантажити
 • Макаренківські педагогічні читання (ПРОГРАМА) 16 березня 2022 р
  Завантажити

КРУГЛІ СТОЛИ, ДИСКУСІЙНІ ПАНЕЛІ, ТЕМАТИЧНІ ДИСКУСІЇ

 • Програма круглого столу «Актуальні проблеми сучасної освіти» 20.04.2021
  Завантажити
 • Рекомендації учасників круглого столу «Актуальні проблеми сучасної освіти» 20.04.2021
  Завантажити
 • ПРОГРАМА ВЕБІНАРУ «Логістичний підхід до забезпечення розвитку професійних та творчих здібностей педагогічних працівників і здобувачів освіти ЗП(ПТ)О» 12.05.2021 р.
  Завантажити
 • Рекомендації учасників вебінару «Логістичний підхід до забезпечення розвитку професійних та творчих здібностей педагогічних працівників і здобувачів освіти ЗП(ПТ)О» 12.05.2021 р
  Завантажити
 • Програма вебінару педагогічних працівників ЗП(ПТ) з теми: «Управління розвитком закладів професійної (професійно-технічної) освіти на засадах педагогічної логістики» 18.11.2021 року
  Завантажити
 • Програма міжрегіонального вебінару в рамках експериментального педагогічного майданчика регіонального рівня з теми "Формування м'яких навичок (soft skills) майбутніх кваліфікованих робітників в освітньому середовищі закладу ПО (ПТО)" 25.11.2021
  Завантажити
 • Рекомендації міжрегіонального вебінару в рамках експериментального педагогічного майданчика регіонального рівня з теми "Формування м'яких навичок (soft skills) майбутніх кваліфікованих робітників в освітньому середовищі закладу ПО (ПТО)"
  Завантажити
 • Програма міжрегіонального вебінару (за міжнародної участі) за програмою педагогічного експерименту регіонального рівня з теми «Формування м'яких навичок (soft skills) майбутніх кваліфікованих робітників в освітньому середовищі закладу ПО(ПТО) 21.12.2021
  Завантажити
 • Рекомендації міжрегіонального онлайн вебінару (з міжнародною участю) за програмою педагогічного експерименту регіонального рівня"Формування м'яких навичок(soft skills)майбутніх кваліфікованих робітників в освітньому середовищі закладу ПО(ПТО)" 21.12.21
  Завантажити