Матеріали діяльності кафедри

 

Матеріали конферецій

 • Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Управління якістю вищої освіти: проблеми та перспективи» (Словатчина)

  Завантажити

ПОСІБНИКИ КАФЕДРИ

 • Навчально-методичний посібник "ПРОЯВИ КОРУПЦІЇ В СИСТЕМІ ОСВІТИ: ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ"
  Завантажити
 • МОНОГРАФІЯ РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ
  Завантажити
 • ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ Із перспективи соціальної освіти
  Завантажити
 • КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ ОСВІТА ДОРОСЛИХ У ПЕРСПЕКТИВІ ЗМІН: ІННОВАЦІЇ, ТЕХНОЛОГІЇ, ПРОГНОЗИ
  Завантажити
 • НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК "УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: ПРАКСЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ"
  Завантажити

Спецкурси викладачів кафедри

 • СПЕЦКУРС«Попередження професійної деформації особистості педагогічних працівників як фактор підвищення
  якості освіти»

  Завантажити
 • Спецкурс "Правове регулювання ліцензування та акредитації"

  Завантажити
 • Аналітична діяльність керівника коледжу (технікуму)
  Завантажити
 • Організація науково-дослідницької роботи студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

  Завантажити
 • Європейський досвід розвитку системи
  освіти дорослих

  Завантажити
 • Системне управління розвитком коледжу (технікуму)

  Завантажити
 • Оптимізація мережі вищих навчальних закладів України та її регіонів в умовах децентралізації

  Завантажити
 • РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
  Завантажити
 • РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ З УРАХУВАННЯМ ЗАПИТІВ РОБОТОДАВЦІВ
  Завантажити
 • ПРОФЕСІЙНЕ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ КЕРІВНИКІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
  Завантажити
 • ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЯК ОСНОВНОГО ЧИННИКА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦЯ
  Завантажити
 • ТЕХНОЛОГІЇ ВІДСТЕЖЕННЯ ТРУДОВОЇ УСПІШНОСТІ ВИПУСКНИКІВ ПРОФЕСІЙНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
  Завантажити

Орієнтовна тематика випускних робіт

 • ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ВИПУСКНИХ РОБІТ (Директори коледжів, технікумів; Завідувачі відділень коледжів, технікумів; Директори бібліотек університетів, академій, інститутів)

  Завантажити
 • ОСНОВНІ ТЕМАТИКА ВИПУСКНИХ РОБІТ

  Завантажити
 • ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ВИПУСКНИХ РОБІТ

  Завантажити

Методичні рекомендації

 • ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРУ-ПРАКТИКУМУ В СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
  Завантажити