УСПІШНЕ ЗАВЕРШЕННЯ НАВЧАННЯ ЗА ТЕМАТИЧНИМИ КУРСАМИ «МАЙСТЕРНІСТЬ НАСТАВНИЦТВА: ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ТЬЮТОРСТВА В ЗАКЛАДИ ВИЩОЇ ОСВІТИ»

УСПІШНЕ ЗАВЕРШЕННЯ НАВЧАННЯ ЗА ТЕМАТИЧНИМИ КУРСАМИ «МАЙСТЕРНІСТЬ НАСТАВНИЦТВА: ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ТЬЮТОРСТВА В ЗАКЛАДИ ВИЩОЇ ОСВІТИ»

Завершився ІІІ етап (дистанційний) курсів підвищення кваліфікації для 25 слухачів тематичного курсу «Майстерність наставництва: впровадження технологій тьюторства в заклади вищої освіти». Куратор-тьютор: доц. Ольга Просіна. Освітня професійна програма розроблена доц. Ольгою Просіною та аспіранткою Наталією Обручніковою.

Курси підвищення кваліфікації з тематики тьюторства є важливим елементом професійного розвитку педагогів, що сприяє вдосконаленню навичок наставництва та впровадженню інноваційних технологій у освітній процес. Тьюторинг, як метод індивідуалізованого супроводу студентів, дозволяє забезпечити ефективну підтримку у навчанні, адаптацію до різноманітних освітніх потреб та розвиток самостійності у студентів.

Курс «Майстерність наставництва» підкреслює важливість інтеграції тьюторингу у вищу освіту для забезпечення всебічного розвитку студентів, підвищення їхньої академічної успішності та підготовки до професійного життя.

Слухачі курсу успішно захистили випускні роботи, продемонструвавши високий рівень знань та навичок, отриманих під час навчання, виявляють готовність застосовувати нові методики тьюторства у своїй професійній діяльності, сприяючи таким чином підвищенню якості освіти та розвитку студентів.

Дякуємо всім слухачам за плідну роботу і бажаємо успіхів у подальшій професійній діяльності!