Програми короткострокових форм підвищення кваліфікації у співпраці з іншими закладами, установами, організаціями

 

Навчальна програма організації і проведення спецкурсу «STEM-школа»

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ІНСТИТУЦІЙНИЙ АУДИТ ТА РОЗБУДОВА ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ»

СКП/2021/001 "АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗБУДОВИ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ В УКРАЇНІ"

КОРОТКОСТРОКОВА (МОДУЛЬНА) ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ "ЛІДЕРСТВО ТА СИСТЕМНА КОМУНІКАЦІЯ У КОМАНДОУТВОРЕННІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ"

СПЕЦІАЛЬНА ПРОГРАМА "МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ"

СПЕЦІАЛЬНА ПРОГРАМА "ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ ЗАХИСТОМ НАСЕЛЕННЯ"

СПЕЦІАЛЬНА КОРОТКОСТРОКОВА ПРОГРАМА "ВПРОВАДЖЕННЯ ЗМІН ТА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ 2023"

ЗАГАЛЬНА КОРОТКОСТРОКОВА ПРОГРАМА "СПРИЙНЯТТЯ ЗМІН У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ СФЕРИ ОСВІТИ"

ЗАГАЛЬНА КОРОТКОСТРОКОВА ПРОГРАМА "ВПРОВАДЖЕННЯ ЗМІН ТА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ"

ЗАГАЛЬНА ПРОФЕСІЙНА (СЕРТИФІКАТНА) ПРОГРАМА "ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОСВІТИ"

ЗАГАЛЬНА ПРОФЕСІЙНА (СЕРТИФІКАТНА) ПРОГРАМА "ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ"

Програма_Забезпечення якості освітньої діяльності

Програма_Інженерія знань та інтелектуальні інформаційні системи

Програма_Інклюзія. Робота із студентами з особливими освітніми потребами

Програма_Менеджмент і Лідерство

Програма_Психол. підтримка

Програма_Соц-Пед комунікація