Програми короткострокових форм підвищення кваліфікації у співпраці з іншими закладами, установами, організаціями

 

Навчальна програма організації і проведення спецкурсу «STEM-школа»

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «Інституційний аудит та розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти»

СКП/2021/001 "Актуальні питання розбудови системи забезпечення якості освіти в Україні"

КОРОТКОСТРОКОВА (МОДУЛЬНА) ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ "ЛІДЕРСТВО ТА СИСТЕМНА КОМУНІКАЦІЯ У КОМАНДОУТВОРЕННІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ"

Спеціальна програма "Менеджмент соціально-педагогічного супроводу осіб з особливими освітніми потребами"

Спеціальна програма "Публічне управління соціальним захистом населення"

Спеціальна короткострокова програма Впровадження змін та прийняття управлінських рішень в державній службі 2023

Спеціальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Цифрова трансформація у сфері державної служби»