Програми короткострокових форм підвищення кваліфікації у співпраці з іншими закладами, установами, організаціями

 

Навчальна програма організації і проведення спецкурсу «STEM-школа»

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «Інституційний аудит та розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти»

СКП/2021/001 "Актуальні питання розбудови системи забезпечення якості освіти в Україні"