Кафедра менеджменту освіти та права

Інституційний аудит та розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти Розбудова системи забезпечення якості освіти в закладах позашкільної освіти Інноваційний менеджмент та педагогіка партнерства в закладах…

Кафедра професійної та вищої освіти

Керівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти та науково-методичних установ професійної (професійно-технічної) освіти Керівники закладів фахової передвищої освіти Професійний розвиток педагогічних…

Кафедра психології управління

 Освітні програми кафедри психології управління Директори (фахівці) Інклюзивно-ресурсних центрів (РЦІО), МЦ ПС та психологи ЦПРПП Практичні психологи (соціальні педагоги) закладів вищої, фахової передвищої та…

Кафедра філософії і освіти дорослих

Інновації та експериментування в навчанні Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів без педагогічної освіти  Науково-педагогічні та педагогічні працівники (викладачі) закладів фахової…

Кафедра відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій

Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання закладів фахової передвищої освіти Викладачі-тьютори…