Кафедра філософії і освіти дорослих

Інновації та експериментування в навчанні

Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів без педагогічної освіти 

Науково-педагогічні та педагогічні працівники (викладачі) закладів фахової передвищої освіти

Науково-педагогічні та педагогічні працівники (викладачі, методисти) кафедр, центрів (лабораторій) і структурних підрозділів закладів ППО

Проєктування сучасного уроку теорія та практика

Актуальні технології навчання у фаховій передвищій освіті

Дизайн мислення та медіаграмотність інноваційні підходи до навчання в умовах війни та поствоєнний період

Керівники, новопризначені керівники та консультанти центрів професійного розвитку педагогічних працівників

Керівні та педагогічні працівники закладів позашкільної освіти  (директори, заступники директорів, методисти, керівники гуртків)

Ключ до успіху розвиток гнучкості та лідерський якостей через Soft skills в освітньому процесі

Майстерність наставництва впровадження технологій тьюторства в  заклади вищої освіти

Методисти університетів, академій, інститутів та закладів фахової передвищої освіти

Наука про навчання в електронну еру

Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів 

Керівники закладів ППО (ректори, проректори, директори, заступники директорів), завідувачі  кафедр та структурних підрозділів закладів ППО 

Інноваційна педагогіка та педагогіка партнерства