Кафедра менеджменту освіти та права

Інституційний аудит та розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти

Розбудова системи забезпечення якості освіти в закладах позашкільної освіти

Інноваційний менеджмент та педагогіка партнерства в закладах позашкільної освіти

Інституційний аудит та розбудова системи забезпечення якості освіти в закладах загальної середньої освіти

Завідувачі (начальники) кафедр та структурних підрозділів (відділів, бібліотек тощо університетів, академій, інститутів

Проведення самооцінювання якості освіти та освітньої діяльності в  закладах загальної середньої освіти

Ректори, проректори, (заступники директорів), декани (заступники деканів) факультетів університетів, академій, інститутів

Розбудова системи забезпечення якості освіти в закладах загальної середньої освіти

Розвиток лідерської компетентності педагогічних працівників та керівників закладу освіти в умовах невизначеності

Сучасні технології управління професійним розвитком педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти