ВІДДІЛ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТОЇ ОСВІТИ ЦІПО

Відділ науково-методичного забезпечення відкритої освіти є структурним підрозділом Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Відділ забезпечує: практичну діяльність, пов’язану з цифровізацією освітнього процесу ЦІПО, а також супровід дистанційного етапу навчання в ЦІПО, який здійснюється через електронні платформи дистанційного навчання. Одним із пріоритетних напрямів роботи відділу є підтримка електронного середовища Українського відкритого університету післядипломної освіти (УВУПО), зокрема його створення, наповнення, супровід, а також науково-методична співпраця з науково-педагогічними працівниками інституту, які є авторами навчально-методичних матеріалів, членами віртуальних кафедр та викладачами-тьюторами в середовищі УВУПО.

 

Завдання і функції

Склад відділу

Контакти