Завдання і функції

Основні завдання

  • Реалізація ІТ-політики з формування, підтримки та розвитку інформаційної системи Центрального інституту післядипломної освіти
  • Технічний супровід інформаційно-цифрових систем, що впроваджуються в ЦІПО
  • Участь у реалізації програм неперервного навчання та підвищення кваліфікації працівників щодо опанування та використання цифрових технологій в освітній, науковій та управлінській діяльності
  • Взаємодія з компаніями з метою використання зовнішніх Інтернет-сервісів та електронних освітніх ресурсів (ЕОР)
  • Надання консультативних послуг структурним підрозділам інституту з питань цифровізації освітньої, науковій та управлінської діяльності
  • Підвищення рівня цифрової компетентності працівників відділу та інституту

Функції

  • Проводить єдину в ЦІПО ІТ-політику щодо використання ІКТ, зокрема формування і розвиток архітектури комп’ютерної інфраструктури, технічного устаткування, розробки проєктів застосування технологій, взаємодії з компаніями-аутсорсерами
  • Надає технічну та методичну підтримку системи самостійного та дистанційного навчання слухачів
  • Надає консультації, проводить навчання працівників, що є відповідальними за використання інформаційних технологій у підрозділах інституту
  • Забезпечує доступ науково-педагогічних працівників та слухачів інституту до освітнього середовища та його сервісів