Кафедра психології управління

Креативність педагогічних працівників як чинник їхнього суб’єктивного благополуччя Психологічні особливості розвитку особистісного потенціалу керівників і персоналу освітніх організацій Механізми…

Кафедра менеджменту освіти та права

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНИХ КОМУНІКАЦІЙ, ЕЛЕКТРОННЕ ЛИСТУВАННЯ ТА ЕТИКЕТ ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ВІДКРИТОМУ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ПРОФЕСІЇ МАЙБУТНЬОГО, РЕГУЛЬОВАНІ ПРОФЕСІЇ_ ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВИ, РОБОТОДАВЦІВ,…

Кафедра відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій

  Архів за 2020 рік   Використання сервісів Google для організації та здійснення наукової діяльності Електронні освітні платформи для дистанційної форми здобуття загальної середньої освіти Загрози…

Кафедра професійної та вищої освіти

Європейський досвід розвитку системи освіти дорослих Забезпечення академічної доброчесності в науковому та освітньому середовищі закладів освіти досвід ЄС та України Інноваційні технології в інформальній освіті як…

Кафедра філософії і освіти дорослих

   Професійна трансформація методистів в умовах реформ НУШ Вектори цифровізації професійного розвитку педагогічних працівників Виховання громадянина патріота як основа національної безпеки Гнучкість як…