Кафедра психології управління

Ідентифікація та реагування на випадки насильства щодо дітей під час освітнього процесу в умовах дистанційного навчання

Конфлікт у закладі освіти як його конструктивно розв’язати

Коучинг у професійній діяльності фахівців

Механізми соціально-психологічного впливу в діяльності керівників педагогічних науково-педагогічних працівників закладів освіти

Особливості особистісної саморегуляції керівників педагогічних науково-педагогічних працівників закладів ППО

Попередження насильства у закладах освіти психолого-управлінський аспект

Профорієнтаційна робота кар’єрного консультанта: психолого-педагогічний аспект

Психологічні засади ефективного ділового спілкування учасників освітнього процесу

Психологічні особливості розвитку мотивації інноваційної діяльності в освіті

Психологічні особливості створення команди персоналу освітньої організації

Психологічні особливості формування позитивного іміджу педагогічного науково-педагогічного працівника

Психологічні технології роботи з обдарованими дітьми

Психологічна безпека освітнього середовища: сутність і умови створення

Психологічна компетентність працівників методичних служб / Центрів професійного розвитку як чинник удосконалення вчителів

Психологічне благополуччя педагогічних / науково-педагогічних працівників закладів освіти як чинник ефективності їх діяльності

Психологічний супровід вчителя у діяльності Центрів професійного розвитку педагогічних працівників

Розвиток психологічної готовності керівників закладів професійно-технічної освіти до маркетингу освітніх послуг

Розвиток Я-концепції педагогічного працівника як чинник міжособистісних стосунків учасників освітнього простору

Технологія планування реалізації освітніх проектів ЗЗСО в системі проектного управління особистісного розвитку учнів

Технологія проєктування особистісно розвивального освітнього змісту в системі проєктного управління особистісним розвитком учнів ЗЗСО