Кафедра психології управління

Креативність педагогічних працівників як чинник їхнього суб’єктивного благополуччя

Психологічні особливості розвитку особистісного потенціалу керівників і персоналу освітніх організацій

Механізми соціально-психологічного впливу в діяльності кер. пед., науково-пед. прац. закладів освіти

Психологічна готовність персоналу осв. орган. до маркетингу осв. послуг сутність і умови розвитку

Психологічна підтримка психолог. благополуччя персоналу осв. орган. засобами позит. психотерапії

Психологічні засади ефективного ділового спілкування учасників освітнього процесу

Розвиток Я-концепції педагог. працівника як чинник міжособистісних стосунків учасників осв. простору

Самоефективність як чинник психолог. благополуччя освітян в умовах трансформації проф. розвитку

Технологія планування реалізації освітніх проєктів ЗЗСО в системі проектного управління

Технологія планування реалізації освітніх проєктів ЗЗСО в системі проєктного упр. особ. розв.учнів

Успішне входження пед. працівників в осв. організацію як чинник їх суб’єктивного благополуччя

Конфлікт у закладі освіти як його конструктивно розв’язати

Коучинг у професійній діяльності фахівців

Механізми соціально-психологічного впливу в діяльності керівників педагогічних науково-педагогічних працівників закладів освіти

Особливості особистісної саморегуляції керівників педагогічних науково-педагогічних працівників закладів ППО

Психологічні засади ефективного ділового спілкування учасників освітнього процесу

Психологічні особливості розвитку мотивації інноваційної діяльності в освіті

Психологічні особливості створення команди персоналу освітньої організації

Психологічні особливості формування позитивного іміджу педагогічного науково-педагогічного працівника

Психологічні технології роботи з обдарованими дітьми

Психологічна безпека освітнього середовища: сутність і умови створення

Психологічна компетентність працівників методичних служб / Центрів професійного розвитку як чинник удосконалення вчителів

Психологічне благополуччя педагогічних / науково-педагогічних працівників закладів освіти як чинник ефективності їх діяльності

Психологічний супровід вчителя у діяльності Центрів професійного розвитку педагогічних працівників

Розвиток психологічної готовності керівників закладів професійно-технічної освіти до маркетингу освітніх послуг

Розвиток Я-концепції педагогічного працівника як чинник міжособистісних стосунків учасників освітнього простору

Технологія планування реалізації освітніх проектів ЗЗСО в системі проектного управління особистісного розвитку учнів

Технологія проєктування особистісно розвивального освітнього змісту в системі проєктного управління особистісним розвитком учнів ЗЗСО

Психологічна готовність персоналу освітніх організацій до маркетингу освітніх послуг сутність і умови розвитку

Особистісна готовність персоналу освітніх організацій до професійної діяльності в умовах змін сутність і умови розвитку

Конфлікт у закладі освіти, як його конструктивно розв’язати

Психологічна підтримка особистості в кризових умовах

Попередження професіного стресу та професійного вигорання у пдагогічних працівників