Кафедра філософії і освіти дорослих

 

Актуальні технології навчання у фаховій передвищій освіті

Вектори цифровізації професійного розвитку педагогічних працівників

Виховання особистості громадянина-патріота в новій українській школі

Внутрішня система забезпечення якості освіти- організація освітнього середовища

Готовність до інноваційної діяльності науково-педагогічних працівників

Дидактика- практикум

Діагностика і розвиток професійної самосвідомості педагога Нової української школи

Естетизація освітнього середовища

Індивідуальні та соціально орієнтовані технології розвитку креативної компетентності науково-педагогічних працівників

Інноваційний освітній потенціал сучасних арт-практик і креативних індустрій

Ключові вміння ХХІ ст.- теорія і практика втілення в освітньому процесі

Когнітивний стиль професійної діяльності педагога

Креативні практики в освіті дорослих

Культуротворчість у структурі  метакомпетентностей особистості

Модернізація вітчизняної освіти ХХI ст., питання суб’єктності

Навчальні тексти нового типу- проєктування, структуризація, оформлення

Особливості організації освітнього середовища в умовах Нової української школи

Педагогіка дитинства

Педагогіка партнерства- від комунікації до діалогу

Підвищення кваліфікації педагогів для Нової української школи- дорожня карта модернізації

Принципи академічної доброчесності педагога у процесі створення і опублікування дидактичних і методичних  розробок, презентацій,  онлайн-уроків з мистецтва

Професійний розвиток педагога в умовах інноваційного освітнього середовища

Професійний розвиток педагогічних працівників у системі методичної роботи

Психологічні особливості освіти дорослих в умовах змішаного навчання

Розвиток дизайн-мислення засобами мистецтва

Розвиток інклюзивної освіти в Україні

Розвиток мотивації професійної діяльності педагогічних працівників

Свобода, культура, професійний розвиток педагога Нової української школи

Створення і використання цифрового забезпечення освітнього процесу в професійній діяльності педагога Нової української школи

Тенденції та перспективи розвитку освіти дорослих

Теорія і практика підручникотворення в загальній мистецькій освіті

Технології гейміфікації та інтерактивності у забезпеченні інноваційності освітнього процесу

Фасилітативний супровід освітнього процесу в умовах змішаного навчання

Фасилітація і коучинг - феномени педагогічної інноватики

Шкільний урок ХХI ст.- типи, проєкти, аналіз

Індивідуальні та соціально орієнтовані технології розвитку креативної компетентності науково-педагогічних працівників

Актуальні технології навчання у вищій школі

Вектори цифровізації професійного розвитку педагогічних працівників

Діагностика і розвиток професійної самосвідомості педагога Нової української школи

Два типи навчальних текстів у Цифровій освіті

Дидактика: практикум

Дидактика вищої школи: методи, прийоми, технології навчання

Дидактика фахової передвищої освіти: традиції та інновації

Електронна дидактика фахової передвищій освіті

Ключові вміння ХХІ ст.: теорія і практика втілення в освітньому процесі

Когнітивні і креативні стратегії реалізації акмеологічного потенціалу науково-педагогічних працівників

Когнітивні технології навчання у фаховій передвищій освіті

Креативні практики в освіті дорослих

Навчальні тексти нового типу: проєктування, структуризація, оформлення

Навчальний текст: новий формат у цифровому освітньому просторі

Нешаблоновий урок: переваги та труднощі

Особливості організації освітнього середовища в умовах Нової української школи

Педагогічна підготовка конкурентоздатного викладача

Проєктування уроку в школі цифрового століття: від теорії до практики

Професійний розвиток педагогічних працівників у системі методичної роботи

Професійний розвиток педагога в умовах неперервної освіти

Професійний розвиток фахівця: поняття, зміст та особливості

Психологічні особливості освіти дорослих в умовах змішаного навчання

Розвиток інклюзивної освіти в Україні

Розвиток мотивації професійної діяльності педагогічних працівників

Створення і використання цифрового забезпечення освітнього процесу в професійній діяльності педагога Нової української школи

Студентоцентроване освітнє середовище у фаховій передвищій освіті

Текстотека: креолізований текст

Теорії навчання в дидактиці та Е-дидактиці

Технології гейміфікації та інтерактивності у забезпеченні інноваційності освітнього процесу

Технології забезпечення якості освіти в умовах сучасних трансформацій

Фасилітативний супровід освітнього процесу в умовах змішаного навчання

Цілі уроку через призму таксономій в освіті

Шкільний урок історичний екскурс, теоретичні засади

Як модернізується урок у ХХI ст?

Діджитал-діалог, присвяченого Тижню освіти дорослих ОСВІТА І НАУКА: РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ