Кафедра філософії і освіти дорослих

  

Професійна трансформація методистів в умовах реформ НУШ

Вектори цифровізації професійного розвитку педагогічних працівників

Виховання громадянина патріота як основа національної безпеки

Гнучкість як стати більш адаптивним та успішним

Дидактика вищої школи методи, прийоми, технології навчання

Е дидактика фахової передвищої освіти

Інновації та експериментування в навчанні

Інноваційна педагогіка та педагогіка партнерства

Інноваційні технології у фаховій передвищій освіті

Когнітивні технології навчання у фаховій передвищій освіті

Когнітологія та нейробіологія для організації сучасного навчання

Лідерські якості як стати лідером у змінному світі

Міфи про навчання і що вчитель може зробити краще

М'які навички у професійному розвитку педагогічних працівників

Навчальний текст новий формат у цифровому освітньому просторі

Навчальні тексти нового типу проєктування, структуризація, оформлення

Наука про навчання в електронну еру

Нова українська школа форми і методи навчання здобувачів освіти

Основи медіаграмотності в умовах війни

Проєктування уроку в школі цифрового століття від теорії до практики

Професійний розвиток педагога в умовах неперервної освіти

Розвиток soft skills у педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти в умовах змішаного навчання

Розвиток дизайн-мислення для професійної трансформації педагогічних працівників

Розвиток інклюзивної освіти в Україні

Розвиток лідерської компетентності педагогічних працівників в умовах сталого розвитку

Розвиток мотивації професійної діяльності педагогічних працівників

Розвиток особистого бренду педагогічних працівників

Розробка прототипу освітнього проєкту

Соціально-педагогічна інтеракція в закладі освіти

Сучасні форми роботи у професійній діяльності консультантів ЦПРПП

Теорії навчання в дидактиці та Е дидактиці

Технології тьюторства інноваційні підходи до освітніх систем

Цілі уроку через призму таксономій в освіті

Шкільний урок історичний екскурс, теоретичні засади

Як модернізується урок в ХХI ст

Як навчання в ХХI ст  змінює дидактику

Освіта дорослих ХХI ст тенденції розвитку