Кафедра професійної та вищої освіти

Європейський досвід розвитку системи освіти дорослих

Забезпечення академічної доброчесності в науковому та освітньому середовищі закладів освіти досвід ЄС та України

Інноваційні технології в інформальній освіті як складова саморозвитку педагогічних працівників

Інтернаціоналізація професійної освіти в Україні 

Підготовка майбутніх фахівців у закладах професійної (професійно-технічної) освіти в умовах воєнного часу середовищний підхід

Підготовка проєктів використання фондів Європейського Союзу 

Проєктування інформаційно-освітнього середовища у закладах професійної та фахової передвищої освіти 

Розвиток та впровадження технологій дистанційного навчання в систему професійної освіти

Технології відстеження фахового успіху випускників закладів професійної освіти

Формування громадянської компетентності у здобувачів освіти закладів професійної освіти

Формування управлінських компетентностей освітян з електронного документообігу