Кафедра професійної та вищої освіти

 

Використання економічних симулятивних технологій навчання в освітньому процесі З(ПТ)О

Впровадження економічних методів і бізнес-інструментів в управління закладом професійної (професійно-технічної) освіти

Європейський досвід розвитку системи освіти дорослих

Інноваційні технології в інформальній освіті як складова саморозвитку педагогічних працівників

Інтернаціоналізація професійної освіти в Україні

Інформаційна культура керівника закладу професійної освіти в епоху цифровізації

Організація електронного документообігу в закладах освіти

Підготовка проєктів використання фондів Європейського Союзу

Полікультурна компетентність викладача закладу вищої освіти

Професійна культура майбутніх фахівців у контексті розвитку суспільства знань

Формування управлінської компетентності керівника в освітньому середовищі закладу освіти

ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИМУЛЯТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

Забезпечення академічної доброчесності в науковому та освітньому середовищі закладів освіти: досвід ЄС та України

РОЗВИТОК ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В СИСТЕМУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ