Кафедра менеджменту освіти та права

 

Анкетування як технологія вимірювання освітніх проблем у закладі освіти

Впровадження державно-приватного партнерства та державно-громадського управління в сучасних умовах модернізації освіти

Ґендерний підхід та ґендерно-орієнтоване бюджетування освіти в Україні

Державна політика забезпечення розвитку талановитої молоді в Україні

Захист земельних прав фізичних та юридичних осіб в умовах ринкової економіки

Мистецтво публічного виступу у професійній діяльності педагогічних працівників

Мистецтво ділового спілкування у професійній діяльності педагогічних працівників

Нормативно-правове забезпечення освітніх змін в Україні

Організація ефективних комунікацій, електронне листування та етикет ділової комунікації у відкритому інформаційно-освітньому просторі

Проєктування освітнього середовища закладу загальної середньої освіти в умовах цифровізації суспільства

Проблеми формування та реалізації освітньої політики в контексті сучасного законодавства України

Прогнозування розвитку освітніх систем і об’єктів

Професії майбутнього, регульовані професії: взаємодія держави, роботодавців, закладів освіти та професійних спільнот для досягнення кращих результатів

Соціальні ризики в трудовій сфері

Специфіка розвитку та функціонування інституту публічних послуг

Стратегічні напрями державного управління освітою в Україні

Технології інноваційного менеджменту в системі середньої освіти

Технологія організації та проведення моніторингового дослідження якості освіти у закладі освіти

Технологія створення валідного тесту навчальних досягнень здобувачів освіти на засадах компетентністного підходу

Управління конкурентоспроможністю сучасного закладу освіти