Програми короткострокових форм підвищення кваліфікації на підтримку акції «Переможні обрії освіти» та відкритого освітнього марафону «Навчання і розвиток в умовах війни. Разом до перемоги!»

 

ПРОГРАМА вебінару (Україна-Польща) «ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ» 6 квітня 2022 року

ПРОГРАМА другого вебінару (Україна-Польща) «ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ» 13 квітня 2022 року

ПРОГРАМА третього вебінару (Україна-Польща) «ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ» 20 квітня 2022 року

ПРОГРАМА четвертого вебінару (Україна-Польща) «ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ» 27 квітня 2022 року

ПРОГРАМА ВЕБІНАРУ «Інформаційна безпека педагогічного працівника»

ПРОГРАМА ІІ Науково-практичного вебінару «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ У НАУКОВО-ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ: ПРАВОВІ, ТЕХНОЛОГІЧНІ, МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ АСПЕКТИ»

ПРОГРАМА ВЕБІНАРУ «Актуальні аспекти професійної діяльності педагога: дислексія як реалія сучасної школи»

ПРОГРАМА ВЕБІНАРУ «Актуальні проблеми державно-громадського управління освітою»

ПРОГРАМА ВЕБІНАРУ «Відновлення тілесно-емоційної гармонії засобами арт терапії»

ПРОГРАМА ВЕБІНАРУ «Вивчення освітніх потреб здобувачів освіти в умовах воєнного стану»

ПРОГРАМА ВЕБІНАРУ «Дидактичні засади професійного розвитку педагогічних працівників закладів професійної освіти в умовах воєнного стану»

ПРОГРАМА ВЕБІНАРУ "Досягнення психо-емоційного балансу засобами арт терапії"

ПРОГРАМА ВЕБІНАРУ «Навчання мистецтва в Новій українській школі в сучасних умовах: адаптація змісту і технологій, оцінювання результатів»

ПРОГРАМА ВЕБІНАРУ «Науково-практичні студії «Трансформація загальної середньої освіти: виклики воєнного стану та післявоєнного часу, відповіді та перспективи»

Програма ІV Науково-практичного семінару із міжнародною участю "ОРГАНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ТА ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ"

ПРОГРАМА ВЕБІНАРУ "Особливості впровадження змішаного навчання в закладах фахової передвищої та професійної освіти в умовах воєнного стану"

ПРОГРАМА ВЕБІНАРУ «Особливості підготовки конкурентоспроможних фахівців у ЗП(ПТ)О в умовах воєнного стану»

ПРОГРАМА вебінару (Україна-Польща) «РОЗВИВАЄМО РЕЗИЛЬЄНТНІСТЬ: ОСОБИСТІСНИЙ РЕСУРС УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ВІЙНИ»

ПРОГРАМА ВЕБІНАРУ «Самоорганізація. Як ефективно управляти собою в умовах війни»

ПРОГРАМА ВЕБІНАРУ «Сервіси Google як ефективний ресурс організації дистанційного навчання в кризових умовах»

ПРОГРАМА ВЕБІНАРУ "Технології організації дистанційного та змішаного навчання: формування цифрових компетентностей учителя Нової української школи"

ПРОГРАМА ВЕБІНАРУ «Трансформація та організація соціально-педагогічного супроводу осіб з особливими потребами в умовах воєнного стану»

ПРОГРАМА ВЕБІНАРУ «Управління закладом освіти в умовах воєнного стану»

ПРОГРАМА ВЕБІНАРУ «Форми і методи навчання учнів в умовах воєнного стану»

ПРОГРАМА ВЕБІНАРУ "Формування ініціативності і підприємливості особистості в умовах війни"

ПРОГРАМА ВЕБІНАРУ «Цифрові експірієнс-технології професійного розвитку педагогів в умовах кризи»

ПРОГРАМА ВЕБІНАРУ "Цифровий двійник університету"