БЕРЕЖНА Галина Віталіївна

БЕРЕЖНА Галина Віталіївна

Доцент кафедри
кандидат економічних наук, доцент
Інформація

ResearcherID: 
http://www.researcherid.com/rid/F-5539-2019

Освіта

 • Аджу Університет,Республіка Корея, спеціальність – Міжнародний бізнес, Магістр бізнес адміністрування.
 • Запорізька державна інженерна академія, спеціальність – облік та аудит.
 • Запорізький державний університет, спеціальність – практична психологія.

Досвід роботи

 • З 2018 р. – доцент кафедри управління управління проектами та загальнофахових дисциплін ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».
 • 2017–2018 рр. – начальник відділу міжнародного співробітництва ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».
 • 2003–2017 рр. – доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та галузевого менеджменту Класичного приватного університету.
 • 2001–2003 рр. – економіст Аналітичного відділу Служби Голови Ради директорів ЗАТ «АвтоЗАЗ-Деу».
 • 1998–2001 рр. – психолог відділу персоналу ЗАТ «АвтоЗАЗ-Деу» (українсько-корейський автомобілебудівний завод).

Стаж науково-педагогічної діяльності – 15 років.

Тема дисертації «Трансформація фінансових систем нових індустріальних країн Східної Азії в умовах глобалізації», 08.00.02 – Світове господарство та міжнародні економічні відносини, 22.04.2008 р.

Громадська активність

 • 2014 р. – розробка та проведення майстер-класу з формування навичок для успіху в ХХІ столітті в українсько-польському проекті «Наукові пікніки / Scientific Fun».
 • 2014–2015 рр. – участь у Всеукраїнському тренінговому курсі на основі посібника «Компас» для молодіжних тренерів щодо освіти з прав людини та вирішення конфліктів та «Тренінгу для мультиплікаторів з освіти в сфері прав людини в Інтернеті» (Рада Європи). Проведення міні-презентацій та тренінгів з прав людини для студентів та активістів у співпраці із Запорізьким центром молоді.
 • 2015–2016 рр. – участь в Майстерні з питань гендерного аналізу та гендерного бюджетування (Представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта та ООН-Жінки в Україні).
 • 2016 р. – навчання в «Школі волонтерів № 612» м. Запоріжжя, практичний досвід волонтерства на фестивалі дитячої літератури та творчості «Книголісся».
 • 2016 р. – участь в тренінгу-інтенсиві Р. Краплича «Проекти й управління ними» за методою фундації імені князів-благодійників Острозьких. Реалізація власного суб-грантового освітнього міського проекту «Жінки-невидимки в місті Z-612. Майстерня власних подій: простір можливостей для жінок» у співпраці з «Школою волонтерів № 612», що здійснювався в рамках Української ініціативи з підвищення впевненості (UCBI) за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Учасниця науково-дослідної теми кафедри «Механізми формування та удосконалення системи управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій в Україні».

ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ (за останні два роки)

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

 1. Бережна Г. В. Особливості зовнішньої торгівлі сільськогосподарською продукцією України з країнами ЄС / Г. В. Бережна, Н. М. Притула // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2015. – № 3. – С. 92–96.

Інші праці

 1. Бережная Г. В. Современный мегаполис как объект управления: основные характеристики, принципы, проблемы / Г. В. Бережная // Инновационная экономика в условиях глобализации: современные тенденции и перспективы [Электронный ресурс] : материалы междунар. науч.-практ. конф., г. Минск, 16–17 апр. 2015 г. / Междунар. ун-т «МИТСО»; редкол.: Ю.Ю. Королев (гл. ред.) и [др.]. – Минск : Междунар. ун-т «МИТСО», 2015. – 1 электрон. опт. диск. – 700 с. – С. 353–362.
 2. Бережная Г. В. Оценка и сравнение экономической конкурентоспособности мегаполисов мира: уроки для Украины / Г. В. Бережная // 4-й межвузовский с международным участием научно-практический интернет-семинар – круглый стол «Проблемы управления хозяйствующими субъектами в информационном обществе», г. Минск, с 10 марта 2015 г. по 10 апреля 2015 г., Международный университет «МИТСО».
 3. Бережна Г. В. Гендерна (не)рівність у підприємництві в Україні та світі / Г. В. Бережна // Матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 6–7 жовтня 2015 р. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетові, 2015. – Вип.. 5. – 349 с. (С. 9–11).
 4. Бережная Г. В. Сравнительный анализ мегаполисов мира: выводы для Украины /Г. В. Бережная // Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 20 листопада 2015 р. / за ред. В.М. Огаренка, А.О. Монаєнка та ін. – Запоріжжя: КПУ, 2015. – 520 с. – С. 306–310.
 5. Бережна Г. В. «Жінки-невидимки в місті Z-612»: міні-проект з актуалізації мега-проблеми / Г. В. Бережна // Гендерні студії: матеріали доповідей учасників ІІІ Міжвузівського науково-практичного семінару (20 квітня 2016 року) / за наук. ред. Г.М. Горячковської. – Луцьк: Терен, 2016. –100 с. – С. 6–9.
 6. Бережна Г. В. Альтернативні ринки збуту для українського бізнесу: перешкоди та перспективи / Г. В. Бережна // Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції 18 листопада 2016 р. / за ред. В.М. Огаренка, А.О. Монаєнка та ін. – Запоріжжя: КПУ, 2016. – 632 c. – С. 306–308.

УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДАХ (за останні два роки)

2016 рік

 1. ІІІ Міжвузівський науково-практичний семінар «Гендерні студії» (20 квітня 2016 р., м. Луцьк).
 2. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика» (18 листопада 2016 р., м. Запоріжжя).

2017 рік

 1. Презентація результатів українсько-литовського проекту: «Розвиток духовного контексту виховання в глобалізованому світі» (31 березня 2017 р., м. Київ, ДВНЗ «УМО»).
 2. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій» (26–28 квітня 2017 р., м. Київ-Суми).
 3. Круглий стіл № 3 «Можливості програми ЄС ERASMUS+ для університетів України та Республіки Польщі – добрий старт для розбудови довготривалого співробітництва» Форуму ректорів вищих технічних навчальних закладів України та Республіки Польща(7 квітня 2017 р, м. Київ).
 4. Інтенсив-курс «Фінансовий сектор ЄС як каталізатор сталого розвитку: європейська інтеграція, реформи, перспективи мереженої економіки» в рамках програми Еразмус+ Модуль Жана Моне (7–9 квітня 2017 р., м. Київ).
 5. Науково-практичний круглий стіл «Проблеми та перспективи розвитку наукових парків України» (17 травня 2017 р., м. Київ).
 6. Міжнародна конференція «People Matter: Quality of Life and Population Wellbeing in Post-Transition Economies» (14–15 вересня 2017 р., м. Київ).
 7. Фестиваль освітнього лідерства «Clever» (23 вересня 2017 р., м. Київ).

 

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Координаторка міжнародного українсько-польського проекту за програмою Еразмус+ напряму КА1: Навчальна (академічна) мобільність (з жовтня 2017 р.).
 • Тренінг №3 українсько-австрійського проекту «Нові вимоги до компетенцій керівників шкіл України», Проектне бюро Культур-Контакт-Австрія (07–09 листопада 2017 р., м. Київ).
 • Міжнародний Інформаційний тиждень Програми ЄС Еразмус+:
 • День Жана Моне: семінар як подавати заявки на конкурс та реалізовувати проекти (6 листопада 2017 р., м. Київ);
 • День Міжнародної кредитної мобільності: семінар як готувати заявки на конкурс та реалізовувати проекти (7 листопада 2017 р., м. Київ);
 • Інформаційний День з індивідуальних можливостей в рамках Програми Еразмус+ для студентів, випускників, викладачів та адміністративного персоналу (10 листопада 2017 р., м. Київ).

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації: Запорізька торгово-промислова палата, Свідоцтво про проходження курсу підвищення кваліфікації за напрямом «Менеджмент організацій» (16.09–11.10.2013 р.).