БЕРЕЖНА Галина Віталіївна

БЕРЕЖНА Галина Віталіївна

Доцент кафедри
кандидат економічних наук, доцент

ORCIDiD:
https://orcid.org/0000-0002-0596-8534?lang=en

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&pli=1&user=W65EIL0AAAAJ

 

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

Освіта

Аджу Університет,Республіка Корея, спеціальність – Міжнародний бізнес, Магістр бізнес адміністрування.

Запорізька державна інженерна академія, спеціальність – облік та аудит.

Запорізький державний університет, спеціальність – практична психологія.

 

Досвід роботи

З 2018 р. – доцентка кафедри публічного управління і проектного менеджменту ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

2017–2018 рр. – начальниця відділу міжнародного співробітництва ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

2003–2017 рр. – доцентка кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та галузевого менеджменту Класичного приватного університету (м. Запоріжжя).

2001–2003 рр. – економіст Аналітичного відділу Служби Голови Ради директорів ЗАТ «АвтоЗАЗ-Деу».

1998–2001 рр. – психолог відділу персоналу ЗАТ «АвтоЗАЗ-Деу» (українсько-корейський автомобілебудівний завод).

 

Стаж науково-педагогічної діяльності – 18 років.

Тема дисертації: «Трансформація фінансових систем нових індустріальних країн Східної Азії в умовах глобалізації», 08.00.02 – Світове господарство та міжнародні економічні відносини, 22.04.2008 р.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Учасниця науково-дослідних тем кафедри:

1. «Механізми формування та удосконалення системи управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій в Україні».

2. «Трансформація публічного управління розвитком соціального, економічного, політичного та людського потенціалів суспільства і держави».

3. «Економічні, соціальні та інформаційні механізми формування та удосконалення системи управління проектами».

ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ

Статті у виданнях, що включені до наукометричної бази даних Scopus

1. Hanna Danylchuk, Oksana Kovtun, Liubov Kybalnyk, Arnold E. Kiv, Oleg Pursky, Galina Berezhna. Modelling of Cryptocurrency Market Using Fractal and Entropy Analysis in COVID-19. The The Special Edition of International Conference on Monitoring, Modeling &Management of Emergent Economy (M3E2-MLPEED 2020) at CEUR Workshop Proceedings. Vol.271 (2020). PP. 352-371. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2713/

Інші публікації

1. Бережна Г. В. «Жінки-невидимки в місті Z-612»: міні-проект з актуалізації мега-проблеми. Гендерні студії: матеріали доповідей учасників ІІІ Міжвузівського науково-практичного семінару (20 квітня 2016 року) / за наук. ред. Г.М. Горячковської. Луцьк: Терен, 2016. 100 с. С. 6–9.

2. Бережна Г. В. Альтернативні ринки збуту для українського бізнесу: перешкоди та перспективи. Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції 18 листопада 2016 р. / за ред. В.М. Огаренка, А.О. Монаєнка та ін. Запоріжжя: КПУ, 2016. 632 c. С. 306–308.

3. G. Berezhna, O. Aleinikova, O. Kovtun, H. Danylchuk. The role and participation of women in project management: current state, challenges, prospects, Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди : наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Матеріали конф. / наук. ред. О.М. Спірін, О.А. Острянська. Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2021. 279 с. С. 184–189. https://cutt.ly/DnExlDX

УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДАХ

2016 рік

ІІІ Міжвузівський науково-практичний семінар «Гендерні студії» (20 квітня 2016 р., м. Луцьк).

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика» (18 листопада 2016 р., м. Запоріжжя).

2017 рік

Презентація результатів українсько-литовського проекту: «Розвиток духовного контексту виховання в глобалізованому світі» (31 березня 2017 р., м. Київ, ДВНЗ «УМО»).

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій» (26–28 квітня 2017 р., м. Київ-Суми).

Круглий стіл № 3 «Можливості програми ЄС ERASMUS+ для університетів України та Республіки Польщі – добрий старт для розбудови довготривалого співробітництва» Форуму ректорів вищих технічних навчальних закладів України та Республіки Польща(7 квітня 2017 р, м. Київ).

Інтенсив-курс «Фінансовий сектор ЄС як каталізатор сталого розвитку: європейська інтеграція, реформи, перспективи мереженої економіки» в рамках програми Еразмус+ Модуль Жана Моне (7–9 квітня 2017 р., м. Київ).

Науково-практичний круглий стіл «Проблеми та перспективи розвитку наукових парків України» (17 травня 2017 р., м. Київ).

Міжнародна конференція «People Matter: Quality of Life and Population Wellbeing in Post-Transition Economies» (14–15 вересня 2017 р., м. Київ).

Фестиваль освітнього лідерства «Clever» (23 вересня 2017 р., м. Київ).

2020 рік

I International Conference on Professional Development of Specialists in the Digitalization of Society: Current Trends (PDSDig-2020). Scientific and practical conference with international participation: proceedings (selected papers).November 12th-13th, 2020.

Академія гендерно орієнтованого управління в рамках програми «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE)»

Міський захід Модель ООН (Департамент освіти і науки Запорізької міської ради, ПНЗ «Центр науково-технічної творчості молоді «Політ» Запорізької міської ради Запорізької області

2021 рік

Онлайн-тренінг з клієнто-орієнтованого дизайну в рамках проєкту «Жінки України: залучені, спроможні, незламні», який впроваджується організацією Пакт, завдяки підтримці Уряду Канади, 14–15, 18–19 травня 2021 р.

Відкрита експертна дискусія щодо презентації результатів дослідження «Гендерна рівність на робочих місцях в енергетичному секторі» (в рамках Проєкту енергетичної безпеки за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID), 13 травня 2021 р.

Презентація результатів оцінки спроможності реалізації державної гендерної політики та недискримінації Чернівецької обласної державної адміністрації та 3 територіальних громад учасниць проєкту (в рамках проєкту ООН Жінки та Міністерства розвитку громад та територій України «Посилення гендерної рівності та розширення прав та можливостей жінок шляхом проведення реформи децентралізації в Україні», березень 2021 р.)

Онлайн-тренінг з основ мобілізації ресурсів в рамках проєкту «Жінки України: залучені, спроможні, незламні», який впроваджується організацією Пакт, завдяки підтримці Уряду Канади, 16–19 лютого 2021 р.

Онлайн-тренінг «Розбудова коаліцій та партнерств» (в рамках проєкту «Голос жінок і лідерство – Україна», який реалізується за підтримки Уряду Канади та впроваджується Українським жіночим фондом, 10–12 лютого 2021 р.)

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Координаторка міжнародного українсько-польського проекту за програмою Еразмус+ напряму КА1: Навчальна (академічна) мобільність (2017-2018 рр.).

Тренінг №3 українсько-австрійського проекту «Нові вимоги до компетенцій керівників шкіл України», Проектне бюро Культур-Контакт-Австрія (07–09 листопада 2017 р., м. Київ).

Міжнародний Інформаційний тиждень Програми ЄС Еразмус+:

- День Жана Моне: семінар як подавати заявки на конкурс та реалізовувати проекти (6 листопада 2017 р., м. Київ);

- День Міжнародної кредитної мобільності: семінар як готувати заявки на конкурс та реалізовувати проекти (7 листопада 2017 р., м. Київ);

- Інформаційний День з індивідуальних можливостей в рамках Програми Еразмус+ для студентів, випускників, викладачів та адміністративного персоналу (10 листопада 2017 р., м. Київ).

ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Експертка проєкту «Посилення спроможності місцевих органів влади та участі вразливих груп населення у плануванні та бюджетуванні, заснованому на принципах прав людини та гендерних аспектах» в громадах Донецької та Луганської областей, який реалізується ГО «Бюро гендерних стратегій та бюджетування» за підтримки ООН Жінки в рамках Програми ООН з відновлення та розбудови миру.

Експертка проєкту «Будуємо гендерно чутливе освітнє середовище в громадах Волинської області», який реалізується ГО «Гендерний креативний простір» за підтримки Уряду Канади в рамках проєкту «Жінки України: залучені, спроможні, незламні», що впроваджується організацією Пакт, 01.04–30.09.2021 р.

Модераторка проєкту «Онлайн майстерня з гендерного мейнстримінгу GE-LAB» ГО «Бюро гендерних стратегій і бюджетування» в партнерстві з Проєктом «Гендерне  бюджетування в Україні» та Представництвом Фонду імені Фрідріха Еберта, 03.11–27.11.2020 р.

Координаторка проєкту «Інститут гендерних уповноважених як механізм розвитку соціально орієнтованої громади» ГО «Всеукраїнська Демократична дія» в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» за підтримки МЗС Канади, 01.08–01.12.2020 р.

Розробка та проведення онлайн-тренінгів:

1) «Гендерний аспект секторальних політик: практичні інструменти розробки гендерно чутливих проєктів» (проєкт ГО «Всеукраїнська Демократична дія» «Інститут гендерних уповноважених як механізм розвитку соціально орієнтованої громади» в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» за підтримки МЗС Канади) вересень 2020 р.

2) «Планування та бюджетування місцевих ініціатив в межах реалізації резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» для громад Донецької та Луганської областей» (в рамках Програми ООН із відновлення та розбудови миру) жовтень 2020 р.

3) «Просто про складне: Як інтегрувати гендерні аспекти в безпекові питання» (в рамках проєкту «Онлайн майстерня з гендерного мейнстримінгу GE-LAB» ГО «Бюро гендерних стратегій і бюджетування» в партнерстві з Проєктом ГОБ та Представництвом Фонду імені Фрідріха Еберта) листопад 2020 р.

4) «Від ідеї до результату: підготовка проєктної заявки» (в рамках проєкту «Внутрішньо переміщені особи та приймаючі громади: розбудова толерантності через діалог» за підтримки Фонду Чарльза Стюарта Мотта) квітень 2021 р.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації без відриву від виконання обов’язків (для категорії слухачів: Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів з менеджменту освіти та лідерства, Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/2717-20).

Розробка та презентація майстер класу «Управління проєктами від SMART до PMP: інструменти для життя та кар’єри» на Дванадцятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти–2021»

Розробка та презентація майстер-класу «Проєктний менеджмент у публічній сфері: інструменти для життя та кар’єри» на І Форумі обдарованих учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти Сумської  області, 19 травня 2021р.

Розробка та проведення майстер-класів «7 ключових понять проєктного менеджменту»; «Матриці 2х2: як їх використовувати в проєктах»; «5+ інформаційних джерел для проєктного менеджера»  в онлайн Школі проєктного менеджменту ПОБФ «Фонд розвитку громад «Ініціатива» в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського союзу; (вересень–листопад 2020 р.)