Інформація для вступу до аспірантури та докторантури

 

Правила прийому до аспірантури ДЗВО «Університет менеджменту освіти» на здобуття ступеня доктора філософії в 2023 році

ПРАВИЛА прийому до докторантури ДЗВО «Університет менеджменту освіти» в 2023 році

ПОЛОЖЕННЯ про підготовку іноземців та осіб без громадянства в аспірантурі та докторантурі Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти»

Розклад вступних іспитів до аспірантури УМО

Склад приймальної та предметних комісій щодо вступу в аспірантуру

 

Прийом до аспірантури/докторантури на 2023-2024 рр. здійснюється за галузями знань та спеціальностями:

Шифр галузі

Галузь знань

Код спеціальності

Найменування спеціальності

Спеціалізація

01

Освіта/Педагогіка

011

 

Освітні, педагогічні науки

(сертифікат акредитації освітньо-наукової програми
№ 2108 від 29.07.2021р.)

 

 

05

Соціальні та поведінкові науки

053

Психологія

Психологія особистісного, соціального та організаційного розвитку

(сертифікат акредитації освітньо-наукової програми
№ 691 від 16.10.2020р.)

28

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

(сертифікат акредитації освітньо-наукової програми
№ 2003 від 29.07.2021р.)

Перелік документів, що подають вступники до аспірантури

Прийом на навчання до закладів вищої освіти іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно з чинним законодавством України. Оплата освітніх послуг, що надаються іноземцям, здійснюється за договорами (контрактами) за кошти фізичних або юридичних осіб на підставі кошторису, затвердженого в Університеті.

Вступники до аспірантури подають на ім'я ректора університету наступні документи:

1) Заяву (в паперовій формі, із зазначенням спеціальності (освітньо-наукової програми) та форми здобуття освіти);

2) Копію документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»; (1,2, 11 стор. паспорта);

3) Копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

4) Особовий листок з обліку кадрів;

5) Військово-облікового документа (для військовозобов’язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);

6) Список опублікованих наукових праць і винаходів. Аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними спеціалізації;

7) Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);

8) Копії документів, які підтверджують право вступника на додаткові бали відповідно до розділу V цих Правил;

9) Фотокартку 3х4;

10)  Копію ідентифікаційного коду;

11)  Папку для зберігання особової справи.

При вступі до докторантури, крім того, подаються:

 • 1) розгорнутий план-проспект дисертації на здобуття наукового  ступеня доктора наук (далі - докторська дисертація);
 • 2) копія  диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном - копія нострифікованого диплома).
 • Диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук подається вступником особисто.

 

 • Термін прийому документів:

  • з 24 квітня 2023 р. по 24 травня 2023 р.
  • з 01 серпня по 01 вересня 2023 р. (додатковий набір за кошти юридичних та фізичних осіб на умовах контракту).

  Вступні іспити проводяться

  • з 30 травня 2023 р. по 10 червня 2023 р.

  Зарахування в аспірантуру  з 15 червня 2023 року;

  • з 28 серпня по 08 вересня 2023р (додатковий набір за кошти юридичних та фізичних осіб на умовах контракту).

  Зарахування в аспірантуру з 02 жовтня 2023 року.

  Вступні іспити проводяться за розкладом, що затверджується та оприлюднюється на сайті.

  Освітня складова для вступників 2023 року розпочинається
  02 жовтня 2023 року.

Контакти:

м. Київ, 04053,  вул. Січових Стрільців, 52-а,  каб. 403.
Зав.аспірантурою Ануфрієва Оксана Леонідівна
asp_bingo@ukr.net
Телефон для довідок:  (044) 481-38-18; ; 066-286-91-51

Програми для іспитів:

 - Педагогіка

 - Психологія

- Публічне управління та адміністрування

- Іноземна мова

Українська мова для іноземців

 - Вимоги до презентації дослідницької пропозиції

 

Усі документи подаються державною мовою України.

Наказ про зарахування до аспірантури у 2020 році

Наказ про зарахування до аспірантури у 2021 році

Наказ про зарахування до аспірантури у 2022 році

Наказ про зарахування до аспірантури у 2023 році