Інформація для вступу до аспірантури та докторантури

 

Правила прийому до аспірантури ДЗВО «Університет менеджменту освіти» на здобуття ступеня доктора філософії в 2020 році

Розклад вступних іспитів до аспірантури УМО

 

Прийом до аспірантури та докторантури здійснюється за галузями знань та спеціальностями:

 

Шифр галузі

Галузь знань

Код спеціальності

Найменування спеціальності

Освітньо-наукова програма

01

Освіта/Педагогіка

011

Освітні, педагогічні науки

Теорія та методика управління освітою

 

Теорія та методика професійної освіти

05

Соціальні та поведінкові науки

053

Психологія

Психологія особистісного, соціального та організаційного розвитку

28

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

 

Вступники до аспірантури подають на ім'я ректора університету наступні документи:

1) Заяву;

2) Копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього або копію диплома про здобутий за кордоном ступінь вищої освіти і додаток до нього;

3) Особовий листок з обліку кадрів;

4) Копію документа, що посвідчує особу та громадянство (1,2, 11 стор. паспорта);

5) Список опублікованих наукових праць і винаходів. Аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними спеціалізації;

6) Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);

7)  Військовий квиток або посвідчення про приписку - для військовозобов’язаних;

8)  Копії документів, які підтверджують право вступника на додаткові бали відповідно до розділу V цих Правил;

9)  Фотокартку 3х4;

10) Копію ідентифікаційного коду;

11) Папку для зберігання особової справи.

Документи подаються з з 01 квітня 2020 р. по 15 травня 2020 р. (у разі потреби додатковий набір за кошти юридичних та фізичних осіб  на умовах контракту з 25 серпня по 02 вересня).

Вступні іспити проводяться з 01 червня 2020 р. по 25 червня  2020 р. тау разі додаткового набору за кошти юридичних та фізичних осіб  на умовах контракту - з 07 вересня по 11 вересня.

Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:

  • вступного іспиту із спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
  • вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька, французька) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.
  • співбесіда, презентація дослідницьких пропозицій.

Початок навчання в аспірантурі з  01 жовтня 2020 року.

Контакти:

м. Київ, 04053,  вул. Січових Стрільців, 52-а,  каб. 403.
Зав.аспірантурою Ануфрієва Оксана Леонідівна
asp_bingo@ukr.net
Телефон для довідок:  (044) 481-38-18

Програми та білети для іспитів:

 - Педагогіка

 - Психологія

 - Іноземна мова

 

Усі документи подаються державною мовою України.

Положення про приймальну комісію Університету менеджменту освіти НАПН України

Наказ про зарахування до аспірантури в 2016 році

Наказ про зарахування до аспірантури у 2017 році

Наказ про зарахування до аспірантури у 2018 році

Наказ про зарахування до аспірантури у 2019 році