Навчальні плани ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 053 "ПСИХОЛОГІЯ"

 

Навчальний план ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ, ліцензованої у 2016 році

Навчальний план ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ, скоригованої у 2020 році 

Навчальний план ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ, затверджений на 2020-2022 р.

Навчальний план ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ, затверджений на 2023-2025 р.