Школа молодого вченого

 

Всеукраїнська Школа молодого науковця Університету менеджменту освіти НАПН України була започаткована в листопаді 2012 року. Відкриття Школи для Університету стало логічним продовженням багаторічної плідної праці  по підготовці наукової еліти для системи освіти України. Вже близько 30 років Університет накопичує досвід роботи з молодими науковцями в галузі педагогіки, психології та управління освітою. Підготовлено близько 300 науковців для закладів вищої освіти України та системи післядипломної освіти зокрема. Випускники аспірантури Університету сьогодні очолюють освітні заклади, керують кафедрами, займають провідні посади в регіональних освітніх установах. Все це дає право вважати Університет лідером з нарощування наукового потенціалу для системи освіти України.

Пріоритетом в підготовці наукових та науково-педагогічних кадрів УМО було і залишається залучення та підтримка талановитої молоді, постійне впровадження в освітній процес інноваційних форм та методів роботи з молодими науковцями.

Одним з таким кроків і є Школа молодого науковця. Це постійнодіюче професійне об’єднання здобувачів вищої освіти  та тих педагогічних працівників, які  потенційно  зацікавлені здійснювати наукову роботу, спрямовану на дослідження сучасних управлінських та психолого-педагогічних проблем в освіті.

Головною метою діяльності Школи є створення додаткових умов надання науково-методичної допомоги молодим науковцям, які спрямовані на підвищення якості дисертаційних досліджень, професійне зростання та забезпечення ефективної підготовки конкурентоспроможного сучасного науковця.

В структурі Школи функціонує три Відділення, тематика навчально-методичних заходів яких зорієнтована на підвищення компетентності молодих науковців, виходячи з етапів їх навчання:

  • Відділення «Перші кроки до захисту дисертації» для аспірантів І курсу;
  • Відділення «Дисертаційне дослідження: шлях до успіху» для аспірантів ІІ курсу;
  • Відділення «За крок до захисту дисертації» для аспірантів ІІІ - ІV курсу. 

Положення про школу

Звіт про роботу Всеукраїнської Школи молодого науковця

Програми школи молодого науковця