Акредитація ОНП "Психологія особистісного, соціального та організаційного розвитку"

 

Відомості про самооцінювання освітньої програми

НАКАЗ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНСТВА ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ №1009-Е ВІД 26.06.2020 РОКУ "ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ"

РОЗКЛАД РОБОТИ ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ

ЗВІТ експертної групи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти «Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми»