Нормативні документи

 

Порядок відрахування, поновлення та переведення здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти»

ПОЛОЖЕННЯ про Раду молодих учених ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України

ПРАВИЛА прийому на навчання до аспірантури ДЗВО «Університет менеджменту освіти» В 2020 році

ПОРЯДОК визнання Вченою радою здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів

ПОЛОЖЕННЯ про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії у Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти»

ПОЛОЖЕННЯ про наукове керівництво (консультування) здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук

ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу на третьому освітньо-науковому рівні підготовки здобувачів  вищої освіти – доктор філософії в державному закладі вищої освіти «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

ПОЛОЖЕННЯ про проведення науково-педагогічної практики здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії

ПОЛОЖЕННЯ про розроблення індивідуальної освітньої траєкторії для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

 

 

 

наказ про зарахування до докторантури та аспірантури у 2019 році