На допомогу аспіранту та здобувачу

 

Індивідуальний план аспіранта

Індивідуальний план докторанта

   

Вимоги ВАК України до наукових статей аспірантів:

 

Аспіранти, які навчаються в УМО мають знати:

 1.  білети зі спеціальності 13.00.01
 2.  білети зі спеціальності 13.00.04
 3.  білети зі спеціальності 13.00.06
 4.  білети зі спеціальності 19.00.01
 5.  білети зі спеціальності 19.00.05
 6.  білети зі спеціальності 19.00.07
 7.  Питання до екзаменаційних білетів для складання кандидатського іспиту з філософіїї
 1. паспорт спеціальності 13.00.01
 2. паспорт спеціальності 13.00.04
 3. паспорт спеціальності 13.00.06
 4. паспорт спеціальності 19.00.01
 5. паспорт спеціальності 19.00.05
 6. паспорт спеціальності 19.00.07

Навчально-екзаменаційні сесії аспірантів проводяться двічі на рік в листопаді та травні

Усі документи подаються державною мовою України.