Науково-методичне забезпечення навчальних дисциплини

 

КРЕМЕНЬ В.Г. Філософія людиноцентризму

АНДРУЩЕНКО В.П. Філософія освіти 

САУХ П.Ю. Філософія та методологія стратегії полікультурної освіти  

Філософія освіти

Наукові електронні комунікації та відкриті журнальні системи

ХРИКОВ Є.М Методологічні засади педагогічних досліджень 

Гончаренко С.У. Методологічні поради молодим науковцям.

Творча майстерня молодого науковця

Методи математичної статистики в дослідженні проблем педагогіки і психології

Методи математичної статистики у науковому педагогічному дослідженні

Застосування методів математичної статистики у науково-педагогічних дослідженнях

Формування державної освітньої політики: синергетичний аспект

Реформа освіти та наукианаліз освітньої політики: теорія і практика управління на місцевому рівні

Технологія організації дослідно-експериментальної роботи

Менеджмент знань в освітній діяльності

Інновації та експериментування у навчанні

Теоретичні та методичні засади управління підготовкою фахівців 

Електронна бібліотека напн України   http://lib.iitta.gov.ua/view/subjects/

Навчальні посібники  УМО

Перелік друкованих видань НАПН України

Науково-методичні матеріали для науковців

База дисертацій УМО  освітні/педагогічні науки

База авторефератів УМО

Монографії УМО

Тематичні підбірки УМО

Кафедра менеджменту освіти та права

Кафедра відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій

Кафедра філософії і освіти дорослих

Кафедра педагогіки, адміністрування та соціальної роботи

Кафедра професійної та вищої освіти і права

Abstracts of the 55 Conference of Experimental Psychologists

Bondarevskaya Irina, Young people’s citizenship

Respect for others and freedom of speech

Testing Psychometrics Metodology

Vocabulary to Speak on the Scientific Research

Можливості платформи Web of Science

Мiжнароднi стилi цитування та посилання

Панченко Л.Ф., Адаменко Е.В. КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ

МОН України. Практика забезпечення академічної доброчесності

Аbstract

Succesfull_presentation

Менеджмент знань

Полілог у науковому дискурсі

Рябова З.В. Проєктний менеджмент в професійній діяльності

Рябова З.В. Проєктний менеджмент закладу освіти

Педагогічне колесо

Сорочан Т.М. Дослідження педагогічних систем і процесів