Публічне адміністрування та влада" [Монографія "Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід

Алейнікова О. В. "Публічне адміністрування та влада" (Монографія "Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід") (2017 р.)

Теоретичні та методичні засади управління підготовкою фахівців з педагогіки вищої школи на основі компетентнісного підходу в межах європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу
Управління формуванням професійної компетентності магістрантів педагогіки вищої школи: теоретико – методичні засади

Автор: Драч І.І. Рік: 2013 Драч І.І. Управління формуванням професійної компетентності магістрантів педагогіки вищої школи: теоретико – методичні засади: монографія / І.І. Драч – К.:…

Формування кадрового потенціалу навчальних закладів системи післядипломної педагогічної освіти: науково-практичні основи

Автор: Чернишова Є. Р. Рік: 2012 Чернишова Є. Р. Формування кадрового потенціалу навчальних закладів системи післядипломної педагогічної освіти: науково-практичні основи монографія ' Є. Р. Чернишова ;…

Системний підхід до управлінської діяльності керівника навчальних закладів у ринкових умовах

Автор: Федоров Г.В. Рік: 2012 Федоров Г.В. ФЗЗ Системний підхід до управлінської діяльності керівника навчальних закладів у ринкових умовах. Монографія / Г. В. Федоров - К.: «Дорадо-Друк»,…

Стратегии «копинг»-поведения в процессе развития личности спортивного педагога / Актуальные проблемы психологии труда, инженерной психологии и эргономики. Выпуск 2

Автор: Н.Ю. Волянюк Рік: 2011 Сторінок: 555 У колективні монографії, яка присвячена вивченню та розвитку професійних здібностей, духовно-моральних засад професійної діяльності, психологічним проблемам…

Професійна підготовка майбутніх фахівців із захисту інформації та управління інформаційною безпекою: теоретико-методологічний аспект

Автор: М.Г. Коляда Рік: 2010 Сторінок: 279 У монографії розглядаються теоретико-методологічні основи професійної підготовки майбутніх фахівців із захисту інформації та управління інформаційною…

Сучасний стан і світові тенденції розвитку дистанційної освіти (інформаційно-аналітичні матеріали)

Автор: Гравіт В. О., Ляхоцька Л. Л., Олійник В. В. Рік: 2010 Гравіт В. О., Ляхоцька Л. Л., Олійник В. В. Дистанційне навчання в післядипломні освіті / Сучасний стан і світові тенденції розвитку…

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти регіону на засадах диференційованого підходу

Клокар Н.І “Підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти регіону на засадах диференційованого підходу” (2010 р.)

Теоретичні і методичні засади моделювання фахової компетентності керівників закладів освіти

Автор: Г.В. Єльникова, О.І. Зайченко, В.І. Маслов та ін. Рік: 2010 Сторінок: 460 У монографії подано науково-теоретичне обґрунтування принципів, змісту й технології моделювання фахової компетентності…

Прийомна сім'я: соціально-психологічні виміри

Автор: Г.М. Бевз Рік: 2010 Сторінок: 352 У монографії представлені результати соціально-психологічного дослідження з питань становлення в Україні інституту прийомних сімей як однієї з форм системи…