Духовно-моральне виховання дітей в історії педагогіки та вітчизняної школи

Духовно-моральне виховання дітей в історії педагогіки та вітчизняної школи

Автор: Сіданіч I. Л., Кислашко О.П.

Рік: 2012

Сіданіч I. Л., Кислашко О. П. С-34 Духовно-моральне виховання дітей в історії педагогіки та вітчизняної школи. Монографія / Ірина Леонідівна Сіданіч, Олександр Павлович Кислашко. - К : TOB «Дорадо-Друк», 2012.-496 с.

У монографії йдеться про виховний процес дітей на засадах ду­ховно-морального виховання в історії педагогіки і вітчизняної шко­ли, розглядається у контексті історичного розвитку людства і харак­теризується як педагогічна система.

Ключові слова: процес виховання, духовно-моральне виховання дітей, вітчизняна школа, історія педагогіки.