Теоретичні і методичні засади моделювання фахової компетентності керівників закладів освіти

Теоретичні і методичні засади моделювання фахової компетентності керівників закладів освіти

Автор: Г.В. Єльникова, О.І. Зайченко, В.І. Маслов та ін.

Рік: 2010

Сторінок: 460

У монографії подано науково-теоретичне обґрунтування принципів, змісту й технології моделювання фахової компетентності керівників навчальних закладів різних рівнів освіти для створення методологічної основи оперативного коригування управлінської діяльності керівника, забезпечення його мобільності й фахової конкурентоздатності в ринкових умовах.

Особлива увага надається розкриттю теоретичних, методологічних та технологічних засад моделювання фахової компетентності керівників навчальних закладів, що складає основу для трансформації загальних управлінських компетенцій керівника у фахову компетентність керівника конкретного закладу освіти (дошкільного, загальноосвітнього, школи нової формації, позашкільного, ВНЗ І-IV рівнів акредитації).

Монографія призначається студентам і викладачам вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, науковцям, науково-педагогічним працівникам, керівним кадрам освіти, службовцям урядових установ управління освітою та всім, хто цікавиться проблемою моделювання фахової компетентності керівників закладів освіти.