Наукові основи та технології компетентного управління загальноосвітнім навчальним закладом

Наукові основи та технології компетентного управління загальноосвітнім навчальним закладом

Автор: В.І. Маслов,  О.С. Боднар,  К.В. Гораш

Рік: 2012

В.І. Маслов,  О.С. Боднар,  К.В. Гораш.   Наукові  основи  та технології    компетентного    управління    загальноосвітнім навчальним закладом: Монографія. - Тернопіль: Крок, 2012.-320 с.

У монографії досліджено методологічні та технологічні засади компетентного управління загальноосвітнім навчальним закладом, закономірності, принципи, системний підхід до управлінської діяльності. Розглянуто функції процесу управління: інформаційну, прогностичного моделювання, розробки та прийняття управлінських рішень, організаційно-регулятивну, оціночно-корегуючі. Описано технології управління аналітико-експертною діяльністю у навчальному закладі, подано приклади їх застосування в контрольно-оцінювальній діяльності керівників шкіл. Розглянуто проблеми інноваційної діяльності керівників ЗНЗ, зокрема методи впровадження інновацій та інформаційне забезпечення цих процесів.

В монографії наведена орієнтовна модель компетентності сучасного керівника ЗНЗ, соціально-психологічні та морально-етичні, суспільно необхідні вимоги до його особистості. Монографія може бути використана у практичній діяльності керівниками навчальних закладів, працівниками методичних служб та науковими працівниками системи післядипломної освіти.