Вища освіта України в умовах глобалізації суспільства

Вища освіта України в умовах глобалізації суспільства

Автор: В.В.Олійник, О.М.Отич, Т.М.Сорочан, Л.Г.Горяна, Л.Л.Ляхоцька та ін.

Рік: 2015,2016 

 

 

 

 

 

 

Вища освіта України в умовах глобалізації суспільства: монограф. / редкол. : Євтух М.Б., Горяна Л.Г., Терентьєва Н.О.; за наук. ред. М.Б.Євтуха - К.: Агроосвіта, 2015. –300 с.

Видання є спільним міжвузівським проектом, виконаним під егідою Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я. У монографічному дослідженні актуалізовано проблему розвитку вищої та післядипломної освіти України у контексті глобалізаційних викликів суспільства, окреслено питання ефективного функціонування вищої та післядипломної освіти, гарантування безпеки під час підготовки фахівців у системі вищої освіти.

Матеріали стануть у нагоді науковим працівникам, викладачам, здобувачам усіх освітніх та освітньо-наукових рівнів, учителям-практикам і керівникам закладів освіти.