Формування кадрового потенціалу навчальних закладів системи післядипломної педагогічної освіти: науково-практичні основи

Формування кадрового потенціалу навчальних закладів системи післядипломної педагогічної освіти: науково-практичні основи

Автор: Чернишова Є. Р.

Рік: 2012

Чернишова Є. Р. Формування кадрового потенціалу навчальних закладів системи післядипломної педагогічної освіти: науково-практичні основи монографія ' Є. Р. Чернишова ; НАПН України. Ун-т менедж. освіти. — К.: Педагогічна думка. 2012. — 472 с.

Монографія містить науково-теоретичний аналіз розвитку сучасних тенденцій формування якісного кадрового потенціалу системи післядипломної педагогічної освіти, що є національним пріоритетом та передумовою стабільного функціонування освітньої галузі та є суттєвим науковим внеском у науково-теоретичне обгрунтування, розробку і вирішення проблеми професійн її якісного кадрового потенціалу.

З науковою новизною, грунтовно і цілісно розкрито інноваційність, прогностичність, педа­гогічну та управлінську майстерність кадрів, що мають вагоме значення для формування і вдосконалення кадрового потенціалу навчальних закладів системи післядипломної педагогічної освіти

Видання монографії сприятиме підвищенню ефективності роботи навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти на основі якісного формування їх кадрового потенціалу.

Розрахована на науково-педагогічних працівників, керівників регіональних органів управ­ління освітою, директорів інститутів післядипломної педагогічної освіти, ректорів ВНЗ III-IV рівнів акредитації та педагогічну громадськість.