Психологічна умови формування гендерної компетентності керівник загальноосвітніх навчальних закладів

Психологічна умови формування гендерної компетентності керівник загальноосвітніх навчальних закладів

Автор: О. І. Бондарчук, О. О. Нежинська

Рік: 2014

Бондарчук О. І., Нежинська О. О.  Психологічна умови формування гендерної компетентності керівник загальноосвітніх навчальних закладів: монографія / О. І. Бондарчук,  О. О. Нежинська. – К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2014. – 180 с.

У монографії наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення проблеми тендерної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів, розкрито зміст, структуру, рівні та чинники тендерної компетентності, обґрунтовано психологічні умови її формування.

Висвітлено результати емпіричного дослідження особливостей тендерної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів.

Подано авторську програму формування тендерної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів та результати ефективності її впровадження в умовах післядипломної педагогічної освіти.

Для працівників психологічних служб, науково-педагогічних фахівців у системі вищої та післядипломної педагогічної освіти, керівників освітніх організацій, а також усіх, хто займається тендерною проблематикою.