Відкрита післядипломна педагогічна освіта і дистанційне навчання в запитаннях і відповідях

Відкрита післядипломна педагогічна освіта і дистанційне навчання в запитаннях і відповідях

Автор: Олійник В.В.

Рік: 2013

Олійник В.ВВідкрита післядипломна педагогічна освіта і дистанційне навчання  в запитаннях і відповідях: наук. метод. посіб/ В.В. Олійник; НАПН України, Унт менедж. освіти.  К.: "А.С.К" 2013.  312 с.

У посібнику розкрито теоретико-методичні основи дистанційного навчання у контексті неперервного фахового зростання педагогічних кадрів. Висвітлено питання створення в Україні відкритої післядипломної освіти та відповідної системи дистанційного підвищення кваліфікації керівних і педагогічних працівників.

 Призначений для керівників, науково-педагогічних працівників, працівників органів управління освітою, дослідників і ширикого кола педагогічної громадськості, яка цікавиться питаннями відкритої освіти да дистанційного навчання.