Управління формуванням професійної компетентності магістрантів педагогіки вищої школи: теоретико – методичні засади

Управління формуванням професійної компетентності магістрантів педагогіки вищої школи: теоретико – методичні засади

Автор: Драч І.І.

Рік: 2013

Драч І.І. Управління формуванням професійної компетентності магістрантів педагогіки вищої школи: теоретико – методичні засади: монографія / І.І. Драч – К.: "Дорадо-Друк" 2013.  456 с.

 У монографії розкрито сучасні тенденції управління освітніми закладами, обгрунтовано методологічні особливості управління компетентності орієнтованою підготовкою магістрантів педагогіки вищьої школи. Подано модель управління формуванням професійної компетентності майбутніх викладачів та розкрито можливості її реалізації у вищому навчальному закладі. Виокремлено та схарактеризовано умови і засоби ефективності компетентнісно орієнтованого управління професійною підготовкою магістрантів педагогіки вищьої школи.

Монографію призначено науковцям, керівникам та науково педагогічним працівникам вищих навчальних закладів.