Прийомна сім'я: соціально-психологічні виміри

Прийомна сім'я: соціально-психологічні виміри

Автор: Г.М. Бевз

Рік: 2010

Сторінок: 352

У монографії представлені результати соціально-психологічного дослідження з питань становлення в Україні інституту прийомних сімей як однієї з форм системи державного утримання дітей. Здійснена спроба опису та пояснення феномену замісного батьківства на основі процесів об'єктивізації суспільного досвіду з подальшим встановленням владних його компетенцій на основі правового регулювання. Стверджується, що формування соціальної політики у сфері охорони дитинства й захисту дітей має спиратися на надійний легітимний фундамент власного суспільства.

Аналізуються психологічні механізми, що забезпечують включення різних рівнів соціальних систем у загальний контекст функціонування інституту прийомної сім'ї. На основі розроблених моделей розмежовуються сфери компетенцій соціальних інституцій у процесі захисту дітей та доводиться важливість перегляду концептуальних підходів державної політики стосовно дітей і сімей.

Монографія може бути цікавою для науковців, викладачів, фахівців із питань соціальної роботи, державних службовців і політиків, котрі займаються формуванням і реалізацією державної соціальної політики у сфері охорони дитинства, зокрема захисту дітей. Також стане у пригоді активістам громадських організацій, які працюють у напрямку розробки міжнародних стандартів захисту й забезпечення благополуччя дітей.