Управління розвитком професійно-технічного навчального закладу: теорія і методика

Управління розвитком професійно-технічного навчального закладу: теорія і методика

Автор: Сергеєва Л.М.

Рік: 2013

Сергеєва Л.М.Управління розвитком професійно-технічного навчального закладу: теорія і методика: Монографія / за наук ред. В.В. Олійника. - К. Херсон: Айлант, 2013. – 452 с.

Видання адресоване науковцям, аспірантам, магістрантам, пелагогам працівникам управлінських структур системи професійно-технічної освіти, слухачам курсів підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів ПТНЗ.

У монографії розкрито сучасні наукові підходи, тенденції, напрями, умови та технології управління розвитком професійно-технічного навчального закладу як інституції відкритої соціальної системи; сучасні тенданції управління професійною освітою і навчанням у зарубіжних країнах; організаційно-педагогічні умови залучення роботодавців регіональних центрів зайнятості як механізму стумулювання розвитку навчального закладу; подано сучасний маркетинговий інструментарій управління розвитку ПТНЗ. Приділено увагу напрямам професійного розвитку педагогічного колективу, сучасним тенденціям підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів ПТНЗ.