Наукові основи маркетингового управління в освіті

Наукові основи маркетингового управління в освіті

Автор: Рябова З.В.

Рік: 2013

Рябова З.В. Наукові основи маркетингового управління в освіті; монографія. / Рябова Зоя Вікторівна.  К.: Педагогічна думка 2013.  268 с.

 

У монографії викладено консепцію маркетингу в освіті, наведено функції і завдання здійснення управління на основі маркетингових технологій. Розглянуто порівняльні характеристики класичного та освітнього маркетингу, виділено характеристики нематериально побуту (іміджу) навчально закладу. Розкриваються теоретичні аспекти маркетингового управління навчальним закладом. Описуються особливості діяльності навчально закладу на ринку освітніх послух та ринку праці.

 Висвітлено методологію проведення маркетингових досліджень, відстеження рівння задоволеності потреб споживачів освітніх послуг. Сформульовано освітні підходи до управління розвитком педагогічного колективу на основі маркетингових досліджень

Монографія призначається слухачам і науково-педагогічним працівникам закладів післядипломної педагогічної освіти, студентам та викладачам вищих навчальних закладів, науковцям, керівним кадрам освіти, службовцям урядових установ управління освітою та всім, хто цікавиться проблемою маркетингового управління навчальними закладами