Сучасний стан і світові тенденції розвитку дистанційної освіти (інформаційно-аналітичні матеріали)

Сучасний стан і світові тенденції розвитку дистанційної освіти (інформаційно-аналітичні матеріали)

Автор: Гравіт В. О., Ляхоцька Л. Л., Олійник В. В.

Рік: 2010

Гравіт В. О., Ляхоцька Л. Л., Олійник В. В. Дистанційне навчання в післядипломні освіті / Сучасний стан і світові тенденції розвитку дистанційної освіти (інформаційно-аналітичні матеріали) [Текст] / за ред. П. М. Таланчука. – К.: Університет «Україна», 2010. – С. 184-260.

 

Ця книга – колективні роздуми про сучасний стан і світові тенденції розвитку дистанційної освіти, про проведення Університетом «Україна» педагогічного експерименту з дистанційної форми навчання в регіонах України. Колективні, бо писала громада: керівники, викладачі, студенти і випускники – «українці». Вона дещо різностильова – бо скільки авторів, стільки ж і творчих почерків, – але щира і правдива. Привести її до спільного знаменника було неможливо, тому що це вимагало порушення внутрішньої логіки викладення матеріалу кожного розді­лу. Так само не є абсолютні у своїй істинності твердження, думки, міркування окремих авторів. Нехай читач також долучається до активних роздумів.

Для всіх, кому не байдужа доля відкритої освіти, хто хоче знати про труднощі і перешкоди її розвитку та шляхи їх подолання.