Духовно-моральне виховання дітей у вітчизняній школі (ХХ – початок ХХІ ст.)

Духовно-моральне виховання дітей у вітчизняній школі (ХХ – початок ХХІ ст.)

Автор: Сіданіч І.Л.

Рік: 2013

Сіданіч І.Л. Духовно-моральне виховання дітей у вітчизняній школі  (ХХ – початок ХХІ ст.): монографія / І.Л. Сіданіч; НАПН України Ун-т менедж. освіти. - К. : ТОВ "НВП" Інтерсервіс, 2013. . 464 с.

Монографію присвячено дослідженню теорії і досліду духовно-морально виховання дітей у відчизняній школі ХХ - початку ХХІ ст. На основі архівних джерел, документальних і практичних педагогічних метериалів проаналізовано передумови зародження української школи, концептуальні підходи до організації духовно-марального виховання дітей. Розглянуто провідні тенденції та особливості розвитку духовно-морального виховання дітей у відчизняній школі в умовах демократичного суспільства.

Адрессовано науковцям гомунітарного профілю, фахівцям педагогічного кола, викладачам, учителям, студентам, усім, хто цікавиться проблемами функціонування відчизняної школи у контексті історичного розвитку Української держави і системи духовно-морального виховання ХХ - початку ХХІст